Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Flera förhandlingar till lönenämnder

20 december, 2002
Universitetsläraren

I årets lokala löneförhandlingar har lokalföreningarna strandat förhandlingarna vid flera högskolor och universitet.
Efter strandning tillsätts en lokal lönenämnd med opartisk ordförande som försöker finna en förhandlingslösning. Lönenämnder har under december verkat i förhandlingarna vid Mitthögskolan, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet och Blekinge tekniska högskola. Även vid Luleå tekniska universitet och Dramatiska institutet har SACO-S-föreningarna strandat förhandlingarna.
Lönenämnden vid Mitthögskolan lyckades förankra sitt förslag hos båda parter så att ett lokalt löneavtal kunde träffas i början av december.

Centrala förhandlingar
Lönenämnden vid Försvarshögskolan har också avslutat förhandlingarna. Om arbetsgivarsidan vid Försvarshögskolan avvisar lönenämndens förslag kan SULF i så fall som ansvarigt förbund begära centrala förhandlingar med Arbetsgivarverket. Vid oenighet i de centrala förhandlingarna kan frågan sedan föras vidare till central lönenämnd.
Lönenämnderna vid Göteborgs universitet och vid Blekinge tekniska högskola fortsätter arbetet efter årsskiftet.

Dela perioden
Årets lokala löneförhandlingar avser löneökningar fr o m den 1 april 2002. Lokala parter har möjlighet att träffa avtal om individuella löneökningar under avtalsperioden som omfattar två och ett halvt år.
Vid de flesta högskolor och universitet har parterna enats om att dela upp avtalsperioden i två delar om vardera 15 månader. Lönerna höjs vid dessa högskolor dels den 1 april 2002 dels den 1 juli 2003.
För SULFs medlemmar pendlar snittökningen för den första periodens avtal mellan 3,6 procent (Trollhättan/Uddeval-la) och 5,5 procent (Umeå).
Många förhandlingar återstår emellertid att slutföra. Universitetsläraren återkommer i nästa nr med en ny rapport.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023