Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 19-02

19 december, 2002
Universitetsläraren

I Lindholmshamnen på Hisingen mittemot centrala Göteborg byggs för fullt på det som ska bli Sveriges nästa teknikpark, Lindholmen Science Park. Efter årsskiftet börjar företag som Ericsson och Sigma flytta in. Tvärs över hamnbassängen finns redan akademin på plats med IT-universitetet och Chalmers Lindholmen.

Här byggs nu bostäder och verksamheter som motsvarar en medelstor svensk stad. Hela projektet genomförs under tid av 30 år.
– Det är ett av de största stadsbyggnadsprojekten i norra Europa, säger Mats Karlsson, vd för Lindholmen Science Park.
Lindholmen Science Park är navet i den nya stadsdelen och IT-universitetet är central i teknikparkens koppling mellan akademi och företag.
– En av idéerna bakom teknikparken är att både näringslivet och akademin ömsesidigt ska kunna utnyttja möjligheterna. Både kommunen och näringslivet har starka intressen i IT-universitetet, säger Philip Brenner, dekanus för IT-universitetet.

Företagen vill ha ett kluster
IT-universitetet på Lindholmen är en fakultet gemensam för GU och Chalmers. Här utvecklas en verksamhet som har närmare koppling till företagen än traditionell universitetsutbildning. Lindholmen Science Park är själva förutsättningen för IT-universitetets tillkomst. Så betalar till exempel Ericsson två professurer vid IT-universitetet. Och tvärtom; utan IT-universitet ingen teknikpark.
– Företagen vill ha ett kluster med andra företag och akademisk forskning och utbildning, säger Philip Brenner.
På plats på Lindholmen finns sedan tidigare Chalmers utbildning av högskoleingenjörer under namnet Chalmers Lindholmen. Tillkomsten av Lindholmen Science Park påverkar också Chalmers Lindholmen.
– På sikt är det tänkt att Chalmers Lindholmen ska utvecklas så att utbildningarna ansluter till teknikparkens verksamhetsområden, säger Philip Brenner.
IT-universitetet har två typer av utbildningar. Dels ett antal magisterprogram som Art and technology och Business Technology. Dels tre till fyra nya grundutbildningar, igång idag är bara Software Engineering and Management.
IT-universitetet startade i fjol med 130 studenter, i år är det 430 och om några år ska verksamheten omfatta 3 000–4 000 studenter.
Förutsättningen för hela Lindholmen Science Park är egentligen varvskrisen i slutet på 1970-talet. Göteborgsvarven gick under och 17 000 människor blev arbetslösa. Samtidigt flyttade hamnverksamheten ut till ytterhamnarna. Kvar blev fem kilometer outnyttjat strandområde nästan mitt i Göteborg. Så småningom uppstod tanken på att bygga den helt nya stadsdelen Norra Älvstranden, med en teknikpark som ekonomisk motor.

Ska stå på tre ben
Den centrala delen är Lindholmen Science Park som nu mest liknar en byggarbetsplats men som precis börjar bli klart för inflyttning.
– Företag med 3 000 personer kommer att flytta in inom ett år, säger Mats Karlsson.
I en icke preciserad framtid är det tänkt att
20 000 personer ska arbeta i teknikparken. Lindholmen Science Park ska stå på tre ben, mobilt Internet, telematik och media. För varje ben behövs det ett starkt företag som motor.
– Vi resonerar så att vi måste ha ett tungt draglok som jobbar med det som finns för att det ska vara möjligt att kunna utveckla något nytt, säger Mats Karlsson.
Ericsson är en självklar motor för mobilt IT medan de två Volvobolagen är närvarande med utvecklingsavdelningar som draghjälp för telematiken.
För media finns det ännu inget självklart lokomotiv.
– Men det är allmänt bekant att vi för diskussioner med SVT och Sveriges radio, säger Mats Karlsson.
Redan är det klart att delar av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet ska flytta till teknikparken. Det rör sig i första hand om verksamheter som sysslar med ny teknik.
– Många vill hit för att här är en kreativ miljö, här kan man skapa nya grejer, säger Mats Karlsson.
IT-krisen har än så länge inte drabbat Lindholmen Science Park.
– Vi hade tur som lyckade skriva kontrakt under den tiden som företagen trodde på framtiden, säger Mats Karlsson.
Men nu är det inget driv i IT-branschen.
– Vår stora lycka är att vi inte bara har IT-företag. Idag jobbar vi även med att få hit transportsektorn och media, säger Mats Karlsson.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023