Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 18-02

18 december, 2002
Universitetsläraren

Göteborgs universitet har fått 6,5 miljoner kronor från regeringen för stöd till forskarstuderande.
Men nu får universitetet skarp kritik från Högskoleverket för att pengarna gått till fel doktorander.
År 2001 delade regeringen ut 30 miljoner kronor till universitet och högskolor. Pengarna skulle gå till doktorander som antagits före 1 april 1998 och som aldrig haft vare sig anställning som doktorand eller fått utbildningsbidrag.
Men Göteborgs universitet gjorde sin egen tolkning av regeringsbeslutet. GU delade istället ut pengarna till dokto-rander som tidigare hade fått stöd för en del av sin forskarutbildning. Det här anmäldes till Högskoleverket av en doktorand vid Handelshögskolan som blivit utan bidrag.

Skarp kritik
Och nu riktar Högskoleverket skarp kritik mot universitet.
– Det finns inget utrymme för tolkningar av regeringens beslut, menar verksjuristen Christian Sjöstrand. Vidare skriver han i Högskoleverkets beslut:
”Göteborgs universitets förfarande visar på en ovilja att tillämpa regeringens beslut korrekt. Universitet förtjänar därför kritik för sitt ageran-de.”
För att understryka allvaret har Högskoleverket skickat en kopia av beslutet till regeringen.
Ledningen för Göteborgs universitet var medveten om att den bröt mot regeringsbeslutet.
– Men vi hade varit i kontakt med Utbildningsdepar-tementet och trodde att vi fått OK för vår tolkning, säger Björn Järbur, universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.

Inte ångerfull
Anledningarna till att GU inte ville följa regeringens beslut var enligt Bengt Järbur dels att det fanns få aktiva doktorander som tidigare inte fått något stöd alls.
– Och dels att medlen skul-le räckt till bara två eller tre av dem, säger han.
Nu fördelades istället pengarna på ett större antal dokto-rander.
– Vi har förstås gjort fel, erkänner Björn Järbur.
Men han verkar inte speciellt ångerfull.
– Vi känner oss inte oerhört skyldiga. Pengarna har kommit många till tillgodo. Flera har också avslutat sina dokto-randstudier. Vi har nått god effekt för pengarna, säger han.
På uppmaning av Hög-skoleverket har GU ändrat sina riktlinjer för hur de 6,5 miljonerna ska användas. Men det är en symbolisk gest, alla pengarna är utdelade för länge sedan.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023