Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 16-02

16 december, 2002
Universitetsläraren

Internet har mångdubblat möjligheterna för studenter att plagiera uppsatser och andra texter. Samtidigt öppnar informationstekniken nya möjligheter att komma åt fusket. Företaget Urkund hoppas att varannan svensk institution inom ett år ska använda deras system mot studentfusk.
Det är åtminstone i Sverige okänt i vilken utsträckning studenter använder Internet för att fuska. The Times Higher Education Supplement rapporterade 27 September 2002 om den, enligt artikeln, första undersökningen av Internetfusk på universitetsnivå. I den australiska delstaten Victoria kontrollerades 1 750 uppsatser från delstatens sex universitet med hjälp av sökmotorer från Turnitin.com. En av tolv uppsatser innehöll 25 procent eller mer plagierat material.
Undersökningsledaren Steve O´Connor tror att det bara är toppen på ett isberg.
– Om vi har rätt så innehåller en halv miljon uppsatser i Australien varje år plagiat, säger han.
I Sverige finns det ingen motsvarande undersökning. Men enligt Högskoleverket gällde 118 av 127 disciplinärenden under år 2001 fusk.

Vanligast vid hemuppgifter
Vanligast var fusk vid olika hemupp-gifter och rapport- och uppsatsskrivande. Och enligt KTH:s kårtidning Osqledaren kan var femte KTH-student tänka sig att fuska.
Det svenska företaget Urkund har under ett par års tid utvecklat en metod för att komma åt plagiat via Internet. Hittills har man sålt tjänsten till cirka 450 grund- och gymnasieskolor runt om i landet, bland annat har Stockholms stad köpt in Urkunds system till samtliga sina skolor.
Lanseringen till högskolor och universitet har just inletts.
I grunden på Urkunds system ligger en i huvudsak egenutvecklad sökmotor som letar igenom Internet.
– Vi har en teknisk lösning som vi är ensamma om. I första hand indexerar vi arbeten på olika slag av studentarbetssajter på nätet, säger Urkunds vd Petter Wahlin.
Urkund har också tillgång till läroböcker, uppslagsböcker och artikelarkiv som Nationalencyklopedin och Mediearkivet.

Automatisk tjänst
Från och med i höst har Urkund en automatisk tjänst; när studenten skickar sitt arbete till läraren passerar det Urkund och blir kollat mot företagets databaser. Läraren får sedan uppsatsen tillsammans med en rapport om sökresultatet. Sedan är det läraren som får avgöra om sökmotorn reagerat på ett plagiat eller om det till exempel var ett korrekt markerat referat.
Enligt Petter Wahlin reagerar analysverktyget på likhet i fem ord och uppåt. Det känner även av synonymer. Uppsatser och andra studentarbeten som kollas lagras i databasen och ingår sedan i framtida sökningar.
– Den viktigaste effekten är den pre-ventiva, det vill säga när studenterna vet att deras uppsatser kontrolleras avstår de från att fuska, säger Petter Wahlin.

Höga ambitioner
Urkunds ambitioner är högt ställda.
– Om ett år siktar vi på att ha hälften av landets institutioner som kunder, säger Petter Wahlin.
Urkund räknar också med att expandera utomlands, i första hand i Skandinavien och norra Europa. I slutet av oktober ska man etablera sig i Frankrike och Belgien.
Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet är först ut som användare. Institutionen hjälper till att utveckla tjänsten och har ett avtal om ett gratis provabonnemang under ett år.
– Vi vill pröva formerna för det här och se vad vi får ut av det, säger Lennart Wikander, universitetslektor och examinator för studenterna på C-kurserna.

Nyfiken på rapporterna
Ännu har inte Pedagogen i Uppsala använt Urkund i praktiken, höstens C- och D-uppsatser blir de första som kollas.
– Jag är nyfiken på hur rapporterna ser ut. Det kanske blir få träffar eller också alldeles för många, säger Lennart Wikander.
Kostnaden för Urkund är 20 kronor per heltidsstudent och år.

PER-OLOF ELIASSON

Fotnot: Webbadresser: www.turnitin.com/
www.urkund.se/

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023