Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 16-02

16 december, 2002
Universitetsläraren

Nu finns ett förslag till en överenskommelse mellan lärosäten och finansiärer om kringkostnaderna i samband med externt finansierade forskningsprojekt. Förslaget från den partssammansatta arbetsgruppen innebär ingen större förändring. Påslaget ska vara 35 procent (idag drygt 30 procent), av vilket 18 procent gäller indirekta kostnader och 17 procent lokalkostnader.

Stor skillnad
Det är stor skillnad jämfört med studierna i arbetsgruppen för behandling av frågan om full kostnadstäckning under ledning av Ingemar Mundebo (se Universitetsläraren nr 15).
I sin slutrapport i oktober skriver gruppen:
– De studier som arbetsgruppen låtit utföra – dels genom en särskild beräkningsgrupp, dels genom ett revi-sions- och konsultbolag – visar att en strikt tolkning av principen om full kostnadstäckning skulle innebära ett påslag om drygt 50 procent, avseende såväl indirekta kostnader som lokalkostnader.
Men gruppen har stannat för ett lägre alternativ med motivering att ”en överenskommelse bör ha förankring såväl bland finansiärer som universitet och högskolor.” Och ”ett annat skäl är att gruppen är medveten om att vissa delposter i analyserna kan diskuteras”.

Från årsskiftet
Arbetsgruppens förslag föreslås gälla från årsskiftet och fram till slutet av 2004, då förslagen i den forskningspolitiska propositionen detta år väntas träda i kraft.
Hoppet om en permanent lösning står till regering och riksdag:
– Gruppen menar att en mera långsiktig lösning är möjlig endast genom ett nytt beslut av riksdag och regering om finansiering av forskning vid universitet och högskolor, ett beslut som också omfattar fullkostnadsprincipens innehåll och utformning.
Representanterna i arbetsgruppen – från både universitet/ högskolor, och forsk-ningsfinansiärer – står bakom förslaget till överenskommelse, med undantag för Cancerfondens representant.
Samtliga lärosäten och ett tjugotal finansiärer får nu ta del av förslaget. En överenskommelse kan väntas i slutet av november eller i december, tror Ingemar Mundebo.

Påslaget varierar
Förslaget kan tyckas mycket likt vad som gäller idag, men gruppen framhåller att även om det finns ett riksdagsbeslut om minst 18 procents påslag för indirekta kostnader, plus lokalkost-nader (cirka 15 procent), måste konstateras att ”påslagets storlek i verkligheten varierar”.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023