Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 15-02

15 december, 2002
Universitetsläraren

SACO-rapporten är alltför snävt ekonomisk, menar SULF. Visst är det bra att SACO uppmärksammat den högre utbildningen och dess betydelse för samhället, men det krävs kompletteringar för en fullödig bild.
– Högre utbildning kan inte bara ses som en ekonomisk investering för den enskilda eller för samhället. Utbildning ger också individen bildning samt förmåga till reflektion och kritiskt ifrågasättande, vilka alla är nödvändiga för det demokratiska samhällets fortbestånd, säger SULF:s ordförande professor Christoph Bargholtz.
Men även när det gäller faktauppgifterna har SULF invändningar.
SACO skriver i rapporten att ”Jämfört med många andra områden har den högre utbildningen inte varit något utsatt besparingsområde under nittiotalet”.
SULF har länge framhållit att situationen är den motsatta.

Har urholkats
Bland annat har en intern utredning inom förbundet visat att resurserna för studenterna (per capitaersättningarna inom de allra flesta utbildningsområ-dena) har urholkats med mer än 20 procent sedan mitten av 1990-talet. Det handlar om mer än 3 miljarder kronor, medan anslagen till forskning och forskarutbildning urholkats med 750 miljoner kronor.
Det är avsevärt mycket mer än allmänna besparingar i statsförvaltningen, konstaterar ombudsman Ann Fritzell på SULF.
Hon anser även att SACO gör alltför svepande beräkningar av lärartätheten. Man kan inte, som i SACO-rapporten, utgå från att exempelvis alla forskare undervisar. Då blir uppgifter om lärartätheten missvisande.

Satsa på kvalitet
Likaså bör noteras att lärosätena redan har kapacitet att ta emot cirka 70 procent av en årskull. Men de yngre studenterna har inte kunnat konkurrera om platserna bland annat för att tillträdesreglerna gynnar äldre sökande. SULF anser att högskolan i dagsläget är tillräckligt utbyggd och att det därför är dags att satsa på kvalitet i stället för kvantitet.
Slutligen framhåller hon att orsaken till den kraftiga nedgången av antalet antagna till forskarutbildning beror på reformen 1998 som kräver full finansiering under utbildningen. Det kommer inom några år att leda till färre doktorsexamina främst inom humanistiska ämnen.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023