Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 15-02

15 december, 2002
Universitetsläraren

Vilket uppdrag har en universitetstidning? Vilka är den till för? De frågorna stod i fokus då många av landets redaktörer för universitetstidningar och informatörer på högskolorna samlades ett par dagar i slutet av september till diskussioner i Lund.
För ett par år sedan väcktes tanken att redaktörerna för universitetstidningarna skulle organiseras i ett nätverk för att diskutera gemensamma frågor och lära av varandra.
Nu har de också mötts två gånger. Första gången förra året i Karlstad. I år var det informationsenheterna på Lunds universitet och LTH som stod som värdar.
Andra dagen debatterades alltså universitetstidningarnas roll och uppdrag. En panel bestående av Lisbeth Wester, informationsansvarig på LTH, journalisten Petter Larsson som varit redaktör på Götheborske Spionen, Richard Bisgaard, redaktör på universitetstidningen på Köpenhamns universitet och Lina Carls, ordförande i Sveriges doktorandförening debatterade.

Forum för mångfald
Lina Carls sa att hon i första hand ser universitetstidningen som en tidning för personalen. Hon tyckte att tidningen inte bara skulle lyfta fram etablerade forskare utan också unga forskare i början av en forskarkarriär. Tidningen skulle inte vara en plattform för universitetsledningen utan ett forum för mångfald och jämställdhet, ansåg hon.
– Tidningens första uppgift är att vara ett forum för diskussion, sa hon.
Lisbeth Wester från LTH uttryckte en tvehågsenhet inför tidningens roll och inför informatörernas och journalisternas olika roller. Hon ansåg att informatörer-na var mer integrerade med universitetet som arbetsgivare än journalisterna. Samtidigt ansåg hon att journalisterna också har en begränsad frihet, jämfört med dagstidningar. De kan till exempel inte ägna sig åt undersökande journalistik. Hon tyckte också att den interna informationen är viktigare än den externa.

Dubbla roller
Kristina Appelqvist från högskolan i Skövde påpekade då att på de mindre högskolorna med små resurser ”arbetar man alltid i dubbla roller”.
Petter Larsson menade dock att alla, även univer-sitetsledningen, tjänar på att tidningen har en självständig roll. Grunden för den rollen är att redaktionen känner trygghet. Grävande, granskande journalistik borde gå att förena med ägarens legitima rätt att använda sin tidning, tyckte han. Kravet på information finns men det är viktigt att skilja på vem som informerar och vilka som skriver i tidningen. Kanske skulle ledningen ha särskilda sidor i tidningen för information, funderade han.
– Om universitetet menar allvar med att den är en lärande organisation så måste universitetsledningen tåla att bli granskad också.
Helena Smitt, journalist på högskolan i Malmö, höll med och tyckte att gränserna hela tiden borde utmanas.
Lisbeth Wester funderade över att anställda informatörer och journalister på universiteten och högskolorna sitter i en slags förtroendeställning och får mycket information, även från ledningen. Hur tacklar man den situationen?
– Det är ett dilemma.
Doktorandernas ordförande Lina Carls uttryckte då förtroende för journalisternas kompetens och förmåga att skildra olika sidor.
Vad skulle man ha en tidning till om den inte hade en kritisk hållning?
Lina Carls ansåg också att universitetstidningen inte fick glömma bort de fackliga organisationerna i arbetet.
Det fick Solveig Ståhl, forskningsjournalist på Lunds universitet, att säga att hon rös vid tanken på att tidningarna skulle bli för fackliga.
Men Lina Carls stod på sig och menade att fackliga synpunkter har stort läsvärde.

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023