Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 14-02

14 december, 2002
Universitetsläraren

Spelplan Stockholm, en stor festival i skärningspunkten mellan konst och vetenskap, har präglat huvudstaden i tio dagar i slutet av september.
– Ett viktigt syfte med festivalen har varit att väcka intresse för vetenskap och teknik hos barn och ungdomar, berättar Bjarne Kirsebom, vd för Stockholm Arts and Science AB som var arrangör.
Hans hoppas att många av besökarna är framtidens studenter på lärosäten med teknisk och naturvetenskaplig inriktning.
”Spelplan Stockholm” har bjudit på häftiga upplevelser, där de unga själva har fått vara aktörer, bland annat rymdresor och lustfylld matematik. Den nyfikna allmänheten har varit en annan viktig målgrupp i ett samhälle som kännetecknas av livslångt lärande. Kunskap är också nödvändig för att kunna hävda sin rätt och ta ställning i etiska frågor.
Festivalen pågick 20–29 september med ett program som omfattade utställningar, konserter – bland annat en världsmusikfestival – samt föreläs ningar, dansuppvisningar och rollspel. Kulturhuset, Sergels torg, Gallerian, Kista och Södertörns Högskola var skådeplatser för aktiviteterna.
Varför valde ni kombinationen konst och vetenskap?
– Båda är ett utslag av mänsklig kreativitet och stödjer ofta varandra, menar Bjarne Kirsebom.
– Dessutom bidrar både konsten och vetenskapen till ökad livskvalitet.
Många universitet och högskolor fanns representerade på festivalen, bland annat Karolinska Institutet och KTH. 175-årsjubilerande KTH:s devis ”Vetenskap och Konst” har varit något av Spelplan Stockholms alter ego.

”Stockholm by light”
– För oss var det en självklarhet att delta, säger Leif Handberg, lektor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Han beskriver bland annat en hisnande lasershow –”Stockholm by light” – som förband KTH och Stadshuset med en laserstråle, en symbolisk länk mellan samhälle och akademi.
Via internet eller mobiltelefon kunde besökarna forma ljusstrålen till en laserskulptur.
– Lite skämtsamt kan man kalla vår utställning för högskolans tredje uppgift. De två första är utbildning och forskning, medan den tredje uppgiften går ut på att beskriva de två förstnämnda för omvärlden. Vi lyfter fram två områden från vår forskning som haft stor betydelse för samhällsutvecklingen; de första TV-sändningarna och utvecklingen av kärnkraftsteknologin.

Välbesökt
Många evenemang var välbesökta. En indikation på det stora intresset kunde noteras redan första dagen, då föreläsningarna totalt lockade cirka 950 åhörare. och under en enda dag den första helgen noterades 11 000 besökare på skådeplatserna i centrum av Stockholm. Här fanns bland annat utställningen ”Berättelser om kunskap”, som handlade om sambandet mellan foskarnas upptäckter och besökarens vardagsliv.
Föreläsningsprogrammet omfattade nästan 100 anföranden med syftet att ge besökarna en bred exposé om de senaste rönen inom till exempel bioteknik, genetik, medicin, miljö och IT. Det fördes också samtal kring aktuella ämnen som etik, moral, religion, kulturell mångfald samt mötet mellan konst och vetenskap.

Tunga namn
Professorn och framtidsforskaren Bi Puranen och biskop Caroline Krook återfanns i den breda skaran av föreläsare, liksom ett flertal tunga namn från den akademiska världen. Professor Peter Gärdenfors, kognitionsforskare från Lund samt Stephan Rössner, professor i hälsoinriktad beteendeforskning var två av dem. Den sistnämndes anförande handlade om humor för medicinskt bruk.
Genteknik är ett ämne som både fascinerar och skrämmer. Ämnet är abstrakt för många men på ”Spelplan Stockholm” har det konkretiserats. I utställningen ”Livets tråd” presenterades gentekniken med hjälp vetenskapliga fakta, forskningsrön och datateknik men också genom dans och konst.
I ett specialkonstruerat växthus på Sergels torg visades för första gången i Sverige genmodifierad raps och potatis men också kända trädgårdsgrödor som morötter förändrade genom traditionell växtförädling.

Känslornas betydelse
Konstutställningen ”Tanken Flyger” hade som mål att belysa känslornas betydelse för tanken, ett växande forskningsområde.
Två fiktiva personer, Daniela och Leo, hade huvudrollerna i utställningen. Paret personifierade samexistensen mellan konst och vetenskap.
I ett specialkonstruerat interaktivt rum med rörliga bilder, ljud och ljus kunde publiken följa deras spännande färd in i hjärnan och ut i universum.
”Spelplan Stockholm” har haft 20-talet sponsorer, bland annat SULF, AstraZeneca, KK-stiftelsen, KTH, Stockholm stad, Skolverket och utbildningsdepartementet. Festivalbudgeten uppgick till 25 miljoner kronor och de flesta aktiviteterna var gratis för publiken.
– Vi hade hoppats på fler sponsorer från näringslivet, säger Bjarne Kirsebom. Men i dessa spartider är det inte så lätt att locka dem.

CLAES-GÖRAN HANBERG

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023