Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 14-02

14 december, 2002
Universitetsläraren

– Europa behöver ett ”socialt ansikte”. Därför vill vi arbeta med målet att skapa en fackförening för universitetslärare på europeisk nivå – i takt med Bolognaprocessen, säger Gerd Köhler, styrelsemedlem i SULF:s tyska motsvarighet GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Gerd Köhler, i spetsen för en delegation på elva personer, besökte SULF i Stockholm under ett par dagar i september. Besöket var en del i en rundresa till de skandinaviska länderna. Delegationen hade nyss kommit från Köpenhamn när den kom till Stockholm, för att sedan resa vidare till Oslo.
Under dagarna i Sverige avverkades ett digert program, som också utsträckte sig till möten på Stockholms universitet och Högskoleverket.

Måste demonstrera
Gerd Köhler var mycket nöjd med de svenska kontakterna. Delegationen hade kommit för att få grundlig information om bland annat den svenska modellen med förhandlingar.
– Hos oss är det lagar som styr verksamheten. Vi måste demonstrera på gatorna för att få gehör för våra krav. I tio–femton års tid har vi försökt ändra på systemet. Kanske är tiden nu mogen för en förändring, säger han.
– Det är därför vi reser i de skandinaviska länderna: för att få veta hur man arbetar när man förhandlar och når överenskommelser byggda på konsensus.
På tal om konkret information som han hoppas ska leda till en förändring nämner han doktorandtjänsterna.
–Det är ett bra system. Vi har länge pratat om att införa ett liknande system. Nu har vi fått argument, som vi kommer att använda när vi kommer hem.
GEW har ungefär 15 000 medlemmar som är universitetslärare. Förbundet organiserar dock många fler inom utbildningsväsendet och har totalt cirka
100 000 medlemmar.
Förbundet är inte det enda för universitetslärare, utan det finns ytterligare två fackliga organisationer. Men GEW är det förbund som SULF har haft kontakter med i många år.
– Vi förbereder ett avtal med SULF om att SULF-medlemmar som besöker eller arbetar i Tyskland ska ha liknande rättigheter som våra medlemmar. Jag tror att vi når en sådan överenskommelse före årsskiftet.
Han syftar på en överenskommelse som den SULF har med exempelvis brittiska systerförbundet AUT (Association of University Teachers). Den innebär att en SULF-medlem kan vara gästmedlem i AUT i upp till två år med rätt att få stöd i frågor om bland annat lön och anställningsvillkor.

Påskynda arbetet
Men en hjärtefråga för Gerd Köhler är trots allt ett närmare samarbete med systerförbunden i hela Europa. Allt för att det en vacker dag ska finnas ett övergripande europeiskt universitetslärar-förbund.
Han drar en parallell till Bolognapro-cessen, som går ut på att samordna innehållet i utbildningarna så att utbildningen i ett europeiskt land ska accepteras i ett annat europeiskt land.
– Bolognaprocessen ska ha sitt nästa möte i Berlin i april nästa år. Vi måste påskynda arbetet att få en övergripande fackförening för universitetslärarna.
Men alla länder är inte lika entusiastiska. Han säger att det finns ett intresse för detta i Storbritannien, Irland och Nederländerna.
– Och i viss mån också i Portugal och Spanien.

Vill inte ge upp
I Frankrike, Italien och Grekland har det däremot varit svårt att få gehör för planerna, konstaterar han.
Men han vill inte ge upp och påpekar att de ekonomiska transaktionerna i Europa inte känner av några gränser, varken försäkringsbolag, banker eller företag. Det är mot denna bakgrund Europa behöver ett ”socialt ansikte” tycker han, exempelvis ett ökat fackligt samarbete med målet: en europeisk fackförening för universitetslärare.
Gerd Köhler berättar också att GEW är engagerat i utvecklingen i övriga Europa och att förbundet har många kontakter med fackliga organisationer i de baltiska länderna, samt Polen, Tjeckoslovakien och Ungern. 

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023