Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 13-02

13 december, 2002
Universitetsläraren

Nu växer det arktiska universitetet UArctic med de två flaggskeppen:
• Student- och lärarutbyte inom det arktiska området, North2North.
• Fil Kand-examen i cirkumpolär vetenskap, Bachelor of Circumpolar Science (BCS).
Efter flera år av planering är UArctic nu en realitet och ett 40-tal studenter från Canada, Ryssland, Grönland och Finland blir om några år först i världen med en fil kand-examen i cirkumpolär vetenskap.

Att ge studenter norr om 60:e breddgraden möjligheten att få sin världsbild formad av lärare och forskare med praktisk kunskap om det arktiska området är syftet med UArctic.
Det säger rådsledamoten, biträdande professor Gunilla Johansson, verksam vid lärarutbildningen vid Luleå universitet, med hänvisning till att arktisk kunskap hitintills till största delen producerats söder om det arktiska området.
Intresset för detta trendbrott, att arktisk kunskap produceras och konsumeras på plats, har svällt till att i dag omfatta 41 universitet och högskolor i åtta länder runt Polcirkeln, däribland universiteten i Luleå och Umeå samt Mitthögskolan i Östersund.
Just nu förbereder sig en grupp studenter vid lärarutbildningen i Luleå på att under tre månader studera natur och miljö i norra Canada.
– Jag ser stora möjligheter i att de blivande lärarna också kommer att träffa elever i Canada. Helt naturligt upprättas nätverksför-bindelser mellan länderna som sedan kan användas i undervisningen, som till exempel att barnen får titta på vattenföroreningar dels i Kiruna, dels i Fairbanks, säger Gunilla Johansson.
De svenska medlemmarna kan bidra med:
Teknik i kallt klimat samt lärarutbildning (Luleå), samisk arkeologi (Umeå), turism på ursprungsbefolkningens villkor, till exempel samisk turism (Mitthögskolan, Östersund).

Nordisk dimension
Det var för att bryta de traditionella studie-vägarna som UArctic bildades formellt för tre år sedan i Rovaniemi i Finland, men allt startade flera år tidigare i Fairbanks, Alaska, som en önskan om att knyta samma det arktiska område som efter det kalla kriget fått möjligheter att verka fritt över gränserna. University of Northern British Colombia (Yokon) blev samordnare och snabbt engagerades flera kanadensiska universitet.
Den finländska regeringen ställde välvilligt upp med pengar till ett permanent sekretariat i Rovaniemi, eftersom UArctic som idé stämde väl överens med Finlands strävan att som medlem i EU öppna dörren mot det nordliga Europa, den så kallade norra dimensionen. EU hade ditintills haft en kontinental fokusering.
I Sverige däremot har intresset från statsmakternas sida hittills varit betydligt svalare, och inga särskilda satsningar har gjorts. Svenska Institutet medverkar till finansieringen av studentutbytet.
Det arktiska universitetet vilar på ett gräns-överskridande samarbete med särskild fokus på ursprungsbefolkningarnas gemensamma intressen, samt även på regionala samarbetsbehov vid sidan av nationalstaterna
Samarbetet omfattas nu av ett 50-tal språk, ett 50-tal kulturer.

Möte i Sibirien
Nyligen höll man rådsmöte på universitetet i Jakutsk i den ryska republiken Sakha i östra Sibirien.
– Vi är inte en fast institution.Genom att förlägga våra rådsmöten till olika medlemsuniversitet understryks den virtuella aspekten, framhöll ordföranden Sally Webber, Yokon College, Whitehorse, och den nyutnämnde administrative chefen, norrmannen Lars Kullerud, som svar på frågan varför man den här gången valt att sammanträda i Jakutsk.
I föreläsningssalen här satt republikens kulturminister Andrey Borisov, och där satt också 22-åriga studentskan Jekaterina Enseena tillsammans med fyra kamrater som alla nu är på väg mot en allra första fil kand-examen i cirkumpolär vetenskap.
De har just avslutat första terminen av sex och känner sig smått historiska i relation till universitetets övriga 6 000 studenter. När de har fullföljt sina studier kommer inte längre republiken Sakhas historia, geologi, befolkning, kultur, traditioner att vara det centrala i deras begreppsvärld, utan ingå som delar i en större helhet.

Rejäl chans att komma ut
Rörligheten över det arktiska universitetet betyder en rejäl chans att komma ut i världen, längre bort än till Moskva som härifrån visserligen ligger så långt bort som sex timmars flygresa, men dock…
Men hittills har det konkreta utbytet för ryska studenter stupat på ekonomin.
De läser på hemmauniversitetet, men kommunicerar med omvärlden via Internet.
– Vi arbetar intensivt på att hitta en lösning, lovar ordföranden Sally Webber.

FAKTA
Det första interimsrådsmötet hölls i december 1998 i Fairbanks Alaska.
Ett permanent råd (council of the university of the Arctic) bildades år 2000.
North2North (student- och lärarutbytesprogrammet) blev klart i januari i fjol.
I februari i år startade BCS-programmet som en introduktionskurs.
Tre rådsmöten har hållits sedan UArctics officiella invigning 2001: på universiteten i Rovaniemi, Luleå, Jakutsk. Ett fjärde möte planeras i november i år, dels på Tromsö universitet, dels på den samiska högskolan i Kautokeino.

LENA WIKSTRÖM

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023