Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 13-02

13 december, 2002
Universitetsläraren

ARBETSMILJÖN BELYSTES PÅ KAMPANJDAGEN: HÄLFTEN ÖVERVÄGER ATT BYTA JOBB

Hälften av de anställda inom högskolan har under det senaste året allvarligt övervägt att byta arbetsplats.
Det visar slutrapporten från Statistiska centralbyrån (SCB), som på uppdrag av den så kallade UH-gruppen, med representanter från både arbetsgivare och arbetstagare (SULF), har kartlagt arbetsmiljön i högskolan. Universitetsläraren har tidigare rapporterat om en delrapport från gruppen (nr 9 /2002).

Mest angelägna om att byta arbetsplats är forskarassistenterna/forskarna (57 procent). Därefter följer adjunkterna (52 procent), lektorerna (49 procent) och professorerna (38 procent).
Uppgifterna om arbetsmiljön var en del i SULF:s riksomfattande kampanj fredagen den 30 augusti med ett upprop till alla riksdagskandidater. Det var riktat till totalt 500 kandidater med krav på bättre villkor för högre utbildning och forskning.
I foldern ”En hållbar högskola?” samt en skrift på samma tema (SULF:s skriftserie nr XXV) bedömer SULF att det behövs ytterligare 8,5 miljarder kronor under den närmaste fyraårsperioden för att dels motverka urholkningen av resurserna sedan mitten av 1990-talet, dels höja ambitionsnivån ”för att Sverige ska förbli ett dynamiskt land i en kunskapsbaserad global ekonomi”.
I summan ingår bland annat 3 miljarder kronor för att höja takbeloppen inom grundutbildningsanslagen, 2 miljarder kronor för att garantera forskningsanknytningen av nuvarande grundutbildning vid samtliga lärosäten, samt 1 miljard för att alla som antas till forskarutbildning ska kunna erbjudas en doktorandanställning.

Lokala utfrågningar
På en del platser ordnade de lokala SULF-föreningarna utfrågningar av regionens politiker, på andra håll vidarebefordrades budskapet på andra sätt, vilket resulterade i både tv-inslag och tidningsartiklar. Också välkända politiker tog till sig budskapet och presenterade det på sitt sätt i artiklar och pressmeddelanden.

Andel av de anställda (i procent) vid olika högskolor/universitet som under det senaste året allvarligt övervägt att byta arbetsplats.

Högskola/universitet Procent

Blekinge tekniska högskola 52
Chalmers tekniska högskola 43
Göteborgs universitet 52
Högskolan i Borås 50
Högskolan i Gävle 52
Högskolan i Halmstad 57
Högskolan i Jönköping 43
Hälsohögskolan i Jönköping 55
Högskolan i Kalmar 50
Högskolan i Skövde 62
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 53
Högskolan Dalarna 55
Högskolan Kristianstad 55
Högskolan på Gotland 61
Karlstads universitet 45
Karolinska institutet 55
Konstfack 59
Kungl. Musikhögskolan 62
Kungl. Tekniska högskolan 54
Linköpings universitet 50
Luleå tekniska universitet 58
Lunds universitet 46
Lärarhögskolan i Stockholm 54
Malmö högskola 58
Mitthögskolan 54
Mälardalens högskola 48
Stockholms universitet 49
Sveriges lantbruksuniversitet 45
Södertörns högskola 57
Umeå universitet 47
Uppsala universitet 46
Växjö universitet 48
Örebro universitet 50
Samtliga högskolor/universitet 50

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023