Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

CHALMERS BEHÖVER KVINNOR SOM HAR RÄTT KOMPETENS

De 13,5 miljoner som Chalmers i Göteborg nu satsar på jämställdhetsarbete går främst till att anställa kvinnliga lärare och forskare. – Satsningarna är bra. Men det är viktigt att kvinnorna anställs inte bara för att de är kvinnor utan för att de har rätt kompetens, säger Cecilia Åberg, som länge arbetat för jämställdhet på Chalmers.

1 november, 2002
Universitetsläraren

Chalmers Tekniska Högskola fördelar 13,5 miljoner kronor under tre år till några få sektioner.
Kemisektionen får totalt sex miljoner kronor för att tillsvidareanställa tre kvinnor. Sektionen för industriell ekonomi får tre miljoner för att kunna behålla docent Maureen Mc Klevey vid Chalmers. Elektrosektionen får 2,4 miljoner för att anställa en kvinna från näringslivet som adjungerad professor. Sex kvinnor med tunga uppdrag får 100 000 kronor var per år att använda som de själva beslutar.
Cecilia Åberg som under två år varit jäm-ställdhetsombud på Chalmers Lindholmen är försiktigt positiv till hur miljonerna ska användas.

Från kvinnlig synvinkel
Men hon anser att Chalmers också borde satsa på ett bättre arbetsklimat.
– Större möjligheter att kombinera föräldraskap med arbete skulle förbättra för kvinnliga forskare, säger hon.
Man borde se arbetet utifrån kvinnlig synvinkel.
– Arbetsklimatet är utarbetat efter manliga kriterier.
Om hon själv fick disponera pengarna skulle hon använda dem till att modernisera de tekniska utbildningarna.
– Ungdomar idag attraheras av mer ”glassiga” utbildningar. Jag tycker att man borde se över de tekniska utbildningarna, göra dem mindre teknokratiska, anknyta tekniken till samhället och också införa en del allmänbildande ämnen. Det tror jag också skulle innebära att basen breddades, att fler flickor och dessutom skilda personlighetstyper sökte sig till utbildningarna.
Det går omvittnat trögt med jämställdheten på Chalmers som inte ens når upp till ett 25-procentsmål vad det gäller kvinnliga studenter. Idag är andelen kvinnliga professorer vid Chalmers knappt åtta procent. Enligt Chalmers avtal med utbildningsdepartementet ska minst femton procent av de professorer som utses under fyraårsperioden 2001–2004 vara kvinnor.

Startade jämställdhetsgrupp
Också Cecilia Åbergs egna erfarenheter som jämställdhetsombud på Chalmers Lindholmen visar på svårigheten att bedriva jämställdhetsarbete på en så manligt dominerad arbetsplats som Chalmers.
På avdelningen för maskinteknik där Cecilia undervisar finns 30 anställda av vilka bara två är kvinnliga lärare.
Under sina två år som jämställdhetsombud startade Cecilia Åberg tillsammans med skolans kvinnliga personalchef en jämställdhetsgrupp. Det var ett diskussionsforum bestående av personalchef, två lärare och två fackliga representanter som träffades varannan eller var tredje vecka.

Att vara synlig
Under hennes tid som jämställdhetsombud utarbetades också en ny jämställdhetsplan och en handlingsplan.
Som jämställdhetsombud har hon haft målsättningen att vara synlig.
– Det är meningen att vem som helst, som känner sig diskriminerad, ska kunna ta kontakt med sitt jämställdhetsombud, säger hon.
Men bara ett litet fåtal personer sökte sig till henne för att de kände sig diskriminerade.
– Och det beror ju inte på att det inte förekommer könsdiskriminering utan på att det här är så känsliga saker, säger hon.
Cecilia Åberg tycker ändå att det blivit bättre med jämställdheten jämfört med 1980 när hon tog sin civilingenjörsexamen.
Men målet på högskolan är förstås en könsfördelning som närmar sig femtio-femtio.
– Det är nödvändigt att se över rekryteringsförfarandet, säger Cecilia Åberg som tycker att det är viktigt att locka ungdomar av olika slag.

Går inte snabbt
Hon är engagerad i en rekryteringsgrupp som försöker arbeta fram en policy för att intressera fler ungdomar, och inte minst flickor, för tekniska utbildningar.
Men arbetet för jämställdhet går inte snabbt framåt på Chalmers. Det visas inte minst av att sedan Cecilia avgick som jämställdhetsombud på Chalmers Lindhomen har ingen ny tillsatts.

Erfarenhet av annat klimat
Cecilia Åberg har arbetat länge inom näringslivet. Efter en tid som konsult sökte hon sig tillbaka till högskolan och är sedan tre år anställd som tekniklektor.
Hon har erfarenhet av ett annat jämställdhetsklimat. Cecilia är ursprungligen från Kiev i Ukraina och flyttade 1974 hit med ett par års tekniska studier i bagaget. Efter några månaders intensiva studier i svenska började hon på Chalmers.

En chock
I hemlandet var det inget konstigt att flickor valde tekniska utbildningar, på tekniska högskolan i Kiev var det trettio procent kvinnliga studenter.
– Det blev en chock för mig när jag kom in i detta hav av killar på Chalmers och upptäckte att vi på kursen var sju flickor bland tvåhundra pojkar.

CARINA ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023