Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

REKRYTERINGSKONSULT SKA HITTA NY REKTOR

1 oktober, 2002
Universitetsläraren

Vem blir ny rektor för Nordens största universitet? Inom ett halvår finns ett svar, tror universitetsstyrelsens ordförande Lennart Nilsson i Lund. I mitten av oktober kommer, enligt planerna, fyra kandidater att presentera sig vid ett möte med en valförsamling bestående av 90 lärare, fackliga företrädare och studenter.
Men innan man kommit så långt har en hel del hänt både i kulisserna och offentligt.
Det mest aktuella är att en arbetsgrupp, utsedd av styrelsen, har tagit fram en preliminär ”kravprofil” på blivande rektorn. Profilen presenterades vid ett möte 10 juni och ska fastställas av styrelsen före sommaren.

Namnförslag
I bakgrunden arbetar också en extern rekryteringskonsult, som redan har fått ett antal namnförslag, berättar Lennart Nilsson. Konsulten är engagerad för att sökande ska kunna höra sig för om jobbet utan offentlig insyn.
– Att vara rektor kan både ses som en karriär, men också som en kombination av karriär och ideellt arbete, säger han.
Rektorslönerna är alltför låga, tillägger han som en förklaring till att rektorn för Lunds universitet också måste ha ett visst intresse av ideellt arbete.
– Det är departementet som bestämmer lönen, vilket innebär att exempelvis en dekan kan ha mer i lön än rektor. Jag tycker att styrelsen borde sätta rektors lön.
Tillsättningen av rektor för Lunds universitet, efter professor Boel Flodgren som avgår vid årsskiftet, görs på ett annat sätt jämfört med tidigare.
– Regelsystemet ändrades 1998 när man bland annat tog in externa styrelseordföranden. En följd av detta var att valproceduren vid tillsättning av rektor förändrades.
Därför har styrelsen för Lunds universitet både en aktiv styrelse och en valförsamlig engagerade i den nya proceduren.
Styrelsen har, som nämnts, utsett en arbetsgrupp inom sig på nio personer. Valförsamlingen ska bestå av 90 personer, det vill säga 50 lärare, vilka utses genom allmänna val, samt 13 representanter för de fackliga huvudorganisa-tionerna och 27 studenter.

Båda könen representerade
Arbetsgruppen och rekryteringskonsulten tar fram fyra kandidater, där båda könen ska vara representerade.
– Vi tror att vi har fyra kandidater i slutet av september eller början av oktober. Därefter får kandidaterna presentera sig vid ett möte med valförsamlingen i mitten av oktober, berättar Lennart Nilsson.
Efter samråd överlämnar styrelsen namnförslaget till regeringen.

Styrelseproffs
Till vardags är Lennart Nilsson ett så kallat styrelseproffs och ordförande i bland annat Sveriges Verkstadsindustrier, Industrivärden och Cardo, där han var VD 1986–1997 efter en lång karriär som VD och vice VD i olika bolag. Sin utbildning fick han på Chalmers. Han är också engagerad i några privata forskningsstiftelser, av vilka Crafoordska stiftelsen är den största, som ger årliga forskningsanslag på 30–40 miljoner kronor.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023