Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

PRIORITERA VÅRA LÖNER ! KRÄVER DOKTORANDERNA

1 oktober, 2002
Universitetsläraren

Vi reagerar starkt mot att de lokala SULF-förhandlarna inte har följt
kongressbeslutet från hösten 2000 om att prioritera doktorandlönerna, säger Lina Carls, ordförande i Doktorandföreningen, SDF.
– På många högskolor och universitet är doktorandlönerna helt oacceptabla. Värst är situationen vid universiteten i Göteborg och Stockholm, där höjningen av doktorandlönerna är under all kritik. Men universiteten i Umeå och Lund har lyckats bättre vad gäller att förhandla upp doktorandlönerna sedan 2000, fortsätter hon.
På SULF:s hemsida, www.sulf.se finns detaljerade tabeller över doktorandlönerna på olika lärosäten.

Minimilöner
Vid Doktorandföreningens styrelsemöte i maj fastställdes att doktoran-dernas lägsta ingångslön bör vara 19 000 kronor i månaden, samt efter två år minst 21 000 kronor. Och när 80 procent av forskarutbildningen är avklarad ska lönen vara minst 23 000 kronor.
– Det handlar om minimilöner, betonar Lina Carls.

Doktorandstege behövs
Hon tillägger att Doktorandföreningen understryker behovet av en doktorandstege, det vill säga en löneutveckling. Det räcker inte att ett lärosäte nöjer sig med en acceptabel ingångslön.
– Doktorandlönerna har minskat i förhållande till akademikerlönerna på den privata sektorn. Exempelvis jurister och gymnasielärare i humanistiska ämnen tjänar mer än doktorander i motsvarande ämnen.

Många vill lämna
Lina Carls påpekar att många doktorander vill lämna högskolan och att lönen är en av orsakerna. I den stora arbetsmiljöundersökningen, som genomfördes av SCB på uppdrag av UH-gruppen (Universitetsläraren nr 9) framgick att hälften av doktoranderna inte kunde tänka sig en framtid på högskolan.
– Dessutom vet vi att sjukskrivningarna bland doktoranderna ökar.

Påminna
Doktorandföreningen beslöt även att påminna de lokala löneförhandlarna om att doktorandlönerna ska aktualiseras vid de årliga lönerevisionerna.
– Dessutom måste doktorandrepresentanter ingå i de lokala förhandlingsdelegationerna. Då blir det svårare att bortse från doktorandernas behov av lönehöjningar.

Får inte belasta
Lina Carls förtydligar att doktoran-dernas arbete i förhandlingsdelega-tionerna inte får belasta tiden för forskarutbildning, utan att den måste förlängas i motsvarande grad.
Hon noterar även att SULF:s styrelse stöder Doktorandföreningens krav på ingångslöner på 19 000 kronor i månaden och så vidare.
Och hon upprepar att kongressen beslutat prioritera doktorandlönerna.
– Det handlar om ett kongressbeslut, fattat i demokratisk ordning. Vi kommer att följa utvecklingen, säger hon med sikte på SULF:s kongress i höst.
Också Björn Birath, ombudsman på SULF, noterar att doktorandlönerna på högskolan inte är konkurrenskraftiga.
– Nyutexaminerade akademiker, som anställs utanför högskolan har väsentligt högre löner än doktoranderna.

Billiga lärare
Han tillägger att doktorander med doktorandtjänst ökat i antal, vilket i sig är bra.
– Men doktoranderna har övertagit en allt större del av lärararbetet i högskolan. Och då som billiga lärare. De låga doktorandlönerna bidrar helt enkelt till att högskolans knappa resurser räcker längre.
Så får det inte fortsätta, anser han.
– SULF:s styrelse har ställt sig bakom SDF:s förslag till minimilöner och doktorandstege. Styrelsen rekommenderar de lokala förhandlarna att verka för den angivna doktorandstegen i årets lokala förhandlingar.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023