HÖGSKOLELEKTOR GÖR DO-ANMÄLAN

Mohsen Hakim, lektor i kvalitetsteknik vid Mälardalens högskola, har anmält sin prefekt, samt rektor Hasse Odenö till diskrimineringsombudsmannen, DO.
Bakom anmälan ligger en uppsägning på grund av nedskärningar, enligt högskolan, men Mohsen Hakim anser att uppsägningen beror på att han kommer från Iran.
– Diskriminering av invandrare är snarare regel än undantag. Om man samlar mod och protesterar, då blir det oftast ännu svårare för en i arbetslivet. Vi invandrare diskrimineras – inte alltid för att vi är invandrare utan ibland för att vi inte är svenska och beter oss osvenskt. Det är ovärdigt att sådant inträffar i vårt land Sverige, skriver han i sin anmälan.
Mohsen Hakim kom till Sverige på 1970-talet. Med tiden har han blivit en uppmärksammad debattör i tidningar, radio och tv. Hans kurs ”Ingenjören i världen” har beskrivits många gånger och han har också anlitats som expert i den statliga utredningen om mångfald i högskolan.
DO hanterar ärendet på vanligt vis, det vill säga begär yttrande från högskolan och gör en förfrågan hos SULF och CF, där Mohsen Hakim är medlem, om förbunden kommer att driva ärendet i förhandling. Om inte kommer DO att företräda honom.
Mohsen Hakim är en av tre lärare som blev uppsagda på grund av övertalighet och arbetsbrist.


Kategorier: Arkiv