EN KOMPLEX FEDERATION ÅR AV STORA FÖRÄNDRINGAR

Vår första och mest påtagliga lärdom är en medvetenhet om hur komplex SACO-federationen faktiskt är. Det skriver Grupp Lisbeth Klang i sin studie ”SACO tiderna och identiteterna”.
Under den granskade perioden 1975– 2002 har stora förändringar skett både i Sverige och i vår omvärld. Det gäller även SACO.
Gruppen noterar bland annat att förhandlingsverksamheten övergått från SACO centralt till förbundsnivån, medan SACO mer intagit rollen som serviceorganisation, med inriktning mot samhällspolitisk utredningsverksamhet och debattör genom aktiv opinionsbildning och lobbying.
Medlemstillströmningen för förbunden har varit exceptionell och fortsätter att öka. Under samma period, 1975–2002 har avgiften från förbunden till SACO ökat med 80 procent. Samtidigt har den genomsnittliga medlemsavgiften inom SACO:s förbund ökat med 322 procent och förbundsmedlemmarnas avgift till AEA med drygt 1 000 procent. Antalet medlemmar i SACO-federationens olika medlemsförbund har under de granskade 27 åren ökat med 330 procent.
Detta och mycket annat kan man läsa i följande sju rapporter som deltagarna i SACO-akademin nu lagt fram:
Tiderna och identiteterna – en rapport om SACOs utveckling 1975–2002.
Grupp – Lisbeth Klang, SULF, Liselotte Klavebäck, DIK, Bo Seving, Naturvetareförbundet, Bo Westas, DIK.
Fackets roll i framtiden – varför går man med i facket?
Grupp – Lotten Bergström, Tandläkarförbundet, Eva Karlsson, Farmacevtförbundet, Elisabeth Mohlkert, SRAT, Peter Wurse, Farmacevtförbundet.
Företagare i facket.
Grupp – Åke Hjelm, Psykologförbundet, Per Lowén, LSR.
Akademikermigrationens omfattning, orsaker och konsekvenser.
Grupp – Anders Bornefalk, SACO, Jeanette Falk, Tandläkarförbundet, Johan Sittenfeld, Civilingenjörsförbundet.
Väl valda ord – nyckelord i SACOs skriftliga kommunikation.
Grupp – Anna Kopparberg, SACO, Petter Odmark, SACO, Sofia Segergren, FSA.
Att uppmärksamma, driva och utveckla de professionella frågorna. En studie i lobbing på EU-nivå.
Grupp – Gunilla Hoffstedt, Läkarförbundet, Michael Crona, Sveriges Skolledareförbund.
• Makten och professionen.
Grupp – Jens Jansson, Jusek, Ann-Charlotte Juliusson, Trafik och Järnväg, Karin Rehnman, Läkarförbundet.

GÖRAN STEN


Kategorier: Arkiv