Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

STOR BRIST PÅ LÄRARE I HÖGSKOLAN

1 augusti, 2002
Universitetsläraren

Det är framför allt brist på lärare och lärarnas stora arbetsbörda, som är ett
vanligt problem vid landets högskolor och universitet. Det framgår av Högskoleverkets sammanfattande analys av kvalitetsgranskningarna som gjorts under 2001.
Under året har 222 granskningar genomförts i ämnena datalogi, företagsekonomi, klassiska språk, lingvistik, medie- och kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, matematik, teologi, samt svenska och nordiska språk.

Examensrätten ifrågasatt
I åtta fall har examensrätten ifrågasatts. Lärosätena har fått ett år på sig att åtgärda problemen.
Trots allt har alla lärosäten med några få undantag gjort betydande framsteg och utvecklats i positiv riktning, anser Högskoleverket.
– En återkommande iakttagelse är lärarnas pressade arbetssituation med påföljd att tiden för egen forskning och kompetensutveckling är minimal eller till och med uteblir, noteras i analysen.
Vidare konstateras:
– Ett flertal ämnen finns i mycket små miljöer med få lärare och få studenter. Flera ämnen har svårt att rekrytera nya studenter. I de flesta ämnena, undantaget företagsekonomi, läses A- och B-nivån av ett stort antal studenter, men därefter tunnas det ut ordentligt.

Förutsättningarna varierar
När det gäller forskarutbildningen varierar förutsättningarna mycket mellan ämnen och inom ämnen. Små miljöer är en beskrivning som gäller för ett flertal forskarutbildningar.
Verket föreslår profilering, samverkan och koncentration för att förbättra situationen.
Studentinflytandet fungerar bra i de flesta fall, men det är sämre ställt med att vidta nödvändiga förändringar, sägs i analysen. Detsamma sägs om jämställd-heten. Den kvarstår och det görs för litet för att förbättra situationen.
Även internationalisering har uppmärksammats i för liten utsträckning, tycker Högskoleverket, som totalt anlitat 101 bedömare i granskningsarbetet.

Likartade resultat
Det kan konstateras att både kvalitets-arbetsgranskningarna och ämnes- och programutvärderingarna, trots olika fokus och olika bedömare, kommer fram till likartade resultat. Det gäller till exempel kursvärderingars hantering och kritik av ledning och organisation.
Mycket återstår att granska. Regeringens uppdrag till Högskoleverket handlar om att granska all högre utbildning och forskarutbildning. Projektet väntas vara genomfört år 2007.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023