Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

NYA AVTALET KLART

1 augusti, 2002
Universitetsläraren

SACO-S har accepterat medlarnas slutbud. Medlarduon Gunnar Grenfors och
Rune Larson överlämnade torsdagen den 25 april det slutliga förslaget till avtal för perioden 1 april 2002–30 september 2004. Den 29:e togs budet.
Avtalsförslaget, som alltså SACO-S antagit, innehåller framförallt en bättre förhandlingsordning. Medlarna lyckades därmed finna en lösning i SACO-S viktigaste fråga, att förbättra balansen i de lokala förhandlingarna.
Förslaget från medlarna anger vilken ordning som skall gälla då part inte följer en lokal lönenämnds rekommendation. Förslaget innebär dels en möjlighet till central förhandling om rekommendationen inte följs, dels att en central lönenämnd med opartisk ordförande skall behandla frågan om enighet inte nås i den centrala förhandlingen.
Även i övrigt har medlarna lyckats åstadkomma förbättringar i förhållande till Arbetsgivarverkets slutbud. Ett slutbud som alltså SACO-S avvisade den 5 april.

Avtalsförslaget innebär i korthet
• att lönerna i sin helhet fastställs i lokala förhandlingar
• att lönerna höjs från den 1 april 2002 och den 1 juli 2003, med möjlighet att lokalt komma överens om andra tidpunkter
• att avtalet kan sägas upp senast den 31 december 2002. Avtalet upphör då att gälla den 30 juni 2003.

Även Arbetsgivarverket accepterade medlarnas slutbud. SACO-S och Arbetsgivarverket kunde därmed träffa nytt centralt avtal.
Det innebär att förberedelserna nu inletts inför årets lokala förhandlingar.
Högskoleområdet har mycket att ta igen i förhållande till omvärlden. Det är hög tid att även verksamhetsföreträdarna på högskolorna medverkar till konkurrenskraftiga löner och en rimlig löneutveckling för de anställda.

BJÖRN BIRATH

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023