Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

KAMP GAV RESULTAT NY TIDSPLAN PÅ SLU

1 augusti, 2002
Universitetsläraren

Nu gäller en helt ny tidsplan för omstruktureringen av SLU. De anställda har fått sin vilja igenom på en rad punkter efter både centrala förhandlingar och intensiva diskussioner i universitetets styrelse. Den nya tidsplanen går ut på en omorganisation som implementeras successivt från och med i år och till och med år 2004. Ingen talar längre om en ny organisation från 1 januari.
Och genomförandet ska ske med mycket större medverkan från de anställdas sida än vad som gällde tidigare. Nytt är till exempel att fakultetsnämnderna ska delta aktivt i förändringsarbetet.
– Det innebär att det kollegiala inflytandet garanteras, kommenterar Lars Lundqvist, SULF, som är vice ordförande i SACO-rådets styrelse på SLU och också ledamot i den arbetsgrupp som arbetar med omorganisationen.
Det är heller inte tal om att ett 70-tal institutioner ska minskas till ett 20-tal. Dagens plan handlar om en ”väsentlig” minskning av antalet institutioner, utan någon närmare precisering av hur många institutioner det handlar om.
– Dessutom ska man först utreda om de nya institutionerna ska vara ”renodlade” eller gränsöverskridande.

Många turer
Men det krävdes många turer innan de anställda nådde målet.
De första invändningarna kom redan under hösten när det blev känt att SLU skulle omorganiseras. Sedan dess har protesterna blivit allt fler. I ett brev, daterat 27 mars, från SACO-rådet till univer-sitetsledningen, blev slutsatsen att det handlar om ”massiv kritik” mot ledningens sätt att driva omorganisationen.
Slutligen kulminerade motsättningarna i centrala förhandlingar 24 april. Efter närmare fem timmars förhandlingar blev parterna överens. Överenskommelsen sammanfattas i två punkter.
• att målsättningen är att strukturen för den nya organisationen ska presenteras för styrelsen vid dess första sammanträde 2003 och att organisationen ska imple-menteras successivt åren 2002 till 2004,
• att styrelsen bör ge rektor i uppdrag att genomföra förändringsarbetet i nära samverkan med dekaner och fakultetsnämnder.

”Oerhört glädjande”
Rektor Ann-Christin Bylund kommenterade överenskommelsen:
– Det är oerhört glädjande att vi har kunnat komma överens om hur vi ska fortsätta bedriva förändringsarbetet i en konstruktiv anda. Vi har lyssnat på synpunkter runt reformen och undanröjt vissa missuppfattningar. Med de modi-fieringar som vi resonerat oss fram till får vi nu ett bra avstamp för en fortsatt konstruktiv dialog.
Direkt efter de centrala förhandlingarna träffade universitetsled-ningen statssekreterare Per-Göran Öjeheim på jordbruksdepartementet som ett led i det reguljära samarbetet.
SACO-rådet hade dock begärt ett särskilt möte med statssekreteraren för att diskutera ”de mycket allvarliga arbetsmiljöproblemen” som uppstått på SLU med anledning av den planerade omor-ganisationen (Universitetsläraren nr 4/2002 och nr 7/2002). Men SACO-rådet hann aldrig få något besked om en tid för ett möte med statssekreteraren före universitetets styrelsemöte 25 april.

Pusselbitarna på plats
Vid detta styrelsemöte föll pusselbitarna på plats.
Överenskommelsen efter de centrala förhandlingarna bekräftades och nya punkter diskuterades, till exempel att anlita externa utvärderare i förändringsarbetet.
– När veterinärerna, V-fakultetet, började omorganisera fick de anlita externa utvärderare. Men i övrigt förändringsarbete på SLU har universitetsledningen ensidigt anlitat egna konsulter. Nu är alltså en förändring på gång, säger Lars Lundqvist.
Framöver återstår att genomföra en omstrukturering i samverkan med de anställda, det vill säga precis så som SACO-rådet hade tänkt från allra första början. Men kanske blir det trots allt ett möte med statssekreteraren? Många turer återstår. Och det tar förstås tid att bygga upp ett förtroende, som skadats allvarligt under flera månader av protester och misstro.
– Men jag tror att det blir bra till slut.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023