Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

EUROPEISKA STUDENTER HAR BILDAT EN FEDERATION

1 augusti, 2002
Universitetsläraren

Sveriges Doktorander, Sdok, representerade Sverige när den nya federationen Eurodoc bildades i Girona, Spanien, i början av februari 2002.
Eurodoc, som på engelska har beteckningen Council for European Doctoral and Postdoctoral Students, är fortsättningen på det initiativ som Sverige tog förra året då doktorandorganisationer från olika europeiska länder inbjöds i samband med EU:s ministermöte i Uppsala.
Dirk van der Krogt, ordförande i Sdok och doktorand vid Uppsala lantbruksuniversitet och undertecknad, styrelseledamot i Sdok och doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola, representerade Sverige och Sdok. Vi deltog under knappt fyra spännande och innehållsrika dagar i Girona. (Thomas Jonsson, doktorandombud för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) var också på plats som observatör). Tanken att låta Eurodoc-mötena följa ordförandeskapet i EU hade lett till att Spanien nu arrangerade det möte där Eurodoc konstituerades som formell organisation.

Stora olikheter
Bakgrunden till Eurodoc:s bildande kan summeras på följande sätt: Uppsalamötet visade på stora olikheter mellan forskarutbildningarna i olika europeiska länder. Olikheterna stämmer dåligt med idéer och tankar om ett gemensamt europeiskt forskarområde. Det framkom också att man i olika länder konfronterades med vissa problem och svårigheter som man i andra länder hade hittat lösningar på. Man insåg att ett ökat infor-mationsutbyte och ett närmare samarbete skulle gagna många forskarstuderande och driva fram förbättringar runt om i Europa.
En annan viktig orsak till behovet av en organisation som Eurodoc är möjligheten att kunna tala med ”en röst” gentemot de europeiska organisationer och grupper som driver den generella policyn angående forsknings- och utvecklingsarbete.
Eurodoc förväntas kunna bli den paraplyorganisation av europeiska organisationer för doktorander och unga forskare som kan hjälpa till att driva både specifika frågor i vissa länder och, dessutom, att bli ett språkrör i ”politisk” mening. (Det bör dock nämnas att Eurodoc är helt opolitisk som organisation).

Workshops
Konferensdagarna började med att delegaterna gav översikter av de olika doktorandprogrammen i Europa. Länderpresentationerna följdes av workshops och föreläsningar av inbjudna gäster och konferensensen avslutades med det formella bildandet av Eurodoc.
Några exempel på länderspecifika villkor som togs upp under konferensdagarna kan tjäna som jämförelse till svenska villkor:
• Frankrike har en majoritet av forskarstuderande inom humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen. Av dessa
65 000 står dock 60 procent av dokto-randerna inom humaniora utan finansiering och avhoppen är stora.
• Nederländernas delegater betonade att en doktorand i Nederländerna inte ses som en student utan i alla sammanhang räknas som en av de anställda vid universitetet.

Inga regler för handledning
• I Tyskland är det inte obligatoriskt med doktorandkurser under forskarutbildningen. Man behöver alltså inte ha tagit några kurser på doktorandnivå för att få sin avhandling godkänd. Det påpekades också att det inte finns några regler för handledning i Tyskland.
• Grekland har regler på 12 timmars institutionsarbete per vecka och följer Tyskland i det att man inte nödvändigtvis behöver ta några doktorandkurser.
• Spaniens delegater berättade att man i Spanien lider av ”crisis in output.” Siffror visar att 87 procent av spanska doktorander aldrig fullgör sin utbildning. De väldigt tuffa villkoren för dokto-randerna vad det gäller finansiering och arbetsvillkor återkom under konferensen och man berättade om protester av doktorandorganisationen Precarios.

Arbetet fortsätter
De fyra workshops som ägde rum i Girona handlade om doktorandhandledning, arbetsvillkor för doktorander, jämlikhet mellan könen, och den professionella framtiden för doktorer. Vid det formella bildandet av Eurodoc under den sista konferensdagen bestämdes att dessa ämnen tillsammans med ytterligare några ämnen ska fortsätta som workshops.
Arbetet kommer att fortsätta gruppvis med delegater från Girona och doktoran-der och unga forskare i olika länder ska kunna bli medlemmar av dehär grupperna och bedriva arbetet via internet. För mer information om de olika workshops som är igång kan man gå in på Eurodoc:s hemsidor, www.eurodoc.net.

Organisation med livskraft
Konferensdagarna avslutades med sena middagar i sann sydeuropeisk anda. Middagarna gav möjlighet till fortsatta intensiva samtal och utbyten mellan de olika ländernas delegater. Sverige och Sdok-delegaterna kunde dock med mycket stor tillfredsställelse konstatera att initiativet från Uppsala resulterat i bildandet av en organisation som utlovar livskraft och stor målmedvetenhet.
Se även hemsidorna: www.sulf.se och www.eurodoc.net

INGER PETTERSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023