Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avtalsrörelsen: GRENFORS OCH LARSON ÄR KÄNDA OPARTISKA MEDLARE

1 juli, 2002
Universitetsläraren

Förhandlingarna om nytt löneavtal mellan SACO-S och Arbetsgivarverket
strandade den 5 april. Två dagar senare strandade också förbunden inom OFR förhandlingarna. LO-förbundet SEKO träffade däremot avtal med Arbetsgivarverket.
Förhandlingskartellen SACO-S, som SULF tillhör, avvisade Arbetsgivarver-kets slutbud. Arbetsgivarverket visade i slutskedet av förhandlingarna inte någon vilja att åstadkomma en förhandlingslösning med SACO-S. Verket var helt avvisande till yrkandet om ökat fackligt inflytande i de lokala förhandlingarna.
Arbetsgivarverket träffade i stället avtal med SEKO, som organiserar drygt
20 000 statligt anställda medlemmar. SACO-S har cirka 75 000 medlemmar och OFR cirka 120 000 inom staten.
Den partsgemensamma samarbets-kommittén har utsett de erfarna medlarna Gunnar Grenfors, tidigare administrativ direktör i riksdagen, och Rune Larson, mångårig medlare och känd från TCO-S, till opartiska rådgivare i medlingen mellan SACO-S, OFR och Arbetsgivarverket.
SACO-S har i förhandlingarna krävt en möjlighet att säga upp avtalet om de lokala parterna blir oense. Det har alltså arbetsgivarna helt avvisat.
SACO-S har också yrkat en avtalsperiod på två år med uppsägningsmöjlighet. I SEKOs avtal är avtalsperioden två och ett halvt år.
SEKOs avtal innebär i korthet
• att lönerna för medlemmarna höjs med lägst 3 procent dock lägst 530 kronor från den 1 april 2002
• att lönerna höjs med lägst 3,3 procent dock lägst 620 kronor från den 1 juli 2003
• att semesterlönen per dag höjs från 810 till 935 kronor under avtalsperioden
• Varje medlem garanteras ett lönelyft på 600 kronor per månad under avtalsperioden.
SEKO uppskattar det så kallade avtalsvärdet till 7, 2 procent.
Medlarna Grenfors-Larson har en knepig uppgift framför sig. Men de är som sagt mycket erfarna som medlare. Båda är också särskilt förtrogna med den statliga av-tals- och förhandlingsmiljön.
Följ förhandlingarna på SULFs hemsida www.sulf.se

BJÖRN BIRATH

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023