Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Avtalsrörelsen: GRENFORS OCH LARSON ÄR KÄNDA OPARTISKA MEDLARE

1 juli, 2002
Universitetsläraren

Förhandlingarna om nytt löneavtal mellan SACO-S och Arbetsgivarverket
strandade den 5 april. Två dagar senare strandade också förbunden inom OFR förhandlingarna. LO-förbundet SEKO träffade däremot avtal med Arbetsgivarverket.
Förhandlingskartellen SACO-S, som SULF tillhör, avvisade Arbetsgivarver-kets slutbud. Arbetsgivarverket visade i slutskedet av förhandlingarna inte någon vilja att åstadkomma en förhandlingslösning med SACO-S. Verket var helt avvisande till yrkandet om ökat fackligt inflytande i de lokala förhandlingarna.
Arbetsgivarverket träffade i stället avtal med SEKO, som organiserar drygt
20 000 statligt anställda medlemmar. SACO-S har cirka 75 000 medlemmar och OFR cirka 120 000 inom staten.
Den partsgemensamma samarbets-kommittén har utsett de erfarna medlarna Gunnar Grenfors, tidigare administrativ direktör i riksdagen, och Rune Larson, mångårig medlare och känd från TCO-S, till opartiska rådgivare i medlingen mellan SACO-S, OFR och Arbetsgivarverket.
SACO-S har i förhandlingarna krävt en möjlighet att säga upp avtalet om de lokala parterna blir oense. Det har alltså arbetsgivarna helt avvisat.
SACO-S har också yrkat en avtalsperiod på två år med uppsägningsmöjlighet. I SEKOs avtal är avtalsperioden två och ett halvt år.
SEKOs avtal innebär i korthet
• att lönerna för medlemmarna höjs med lägst 3 procent dock lägst 530 kronor från den 1 april 2002
• att lönerna höjs med lägst 3,3 procent dock lägst 620 kronor från den 1 juli 2003
• att semesterlönen per dag höjs från 810 till 935 kronor under avtalsperioden
• Varje medlem garanteras ett lönelyft på 600 kronor per månad under avtalsperioden.
SEKO uppskattar det så kallade avtalsvärdet till 7, 2 procent.
Medlarna Grenfors-Larson har en knepig uppgift framför sig. Men de är som sagt mycket erfarna som medlare. Båda är också särskilt förtrogna med den statliga av-tals- och förhandlingsmiljön.
Följ förhandlingarna på SULFs hemsida www.sulf.se

BJÖRN BIRATH

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023