Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

TEMPOT ÖKAR I AVTALSRÖRELSEN

1 maj, 2002
Universitetsläraren

Mycket återstår i de pågående avtalsförhandlingarna för statligt anställda. Men nu höjs tempot för att om möjligt träffa nytt avtal före påsk. En avgörande fråga för SACO-S i de fortsatta förhandlingarna med Arbetsgivarverket är att åstadkomma en bättre balans mellan de lokala parterna. SACO-S har yrkat att det ska vara möjligt att frigöra sig från fredsplikten på de myndigheter där man inte blir överens i de lokala förhandlingarna.
I början av mars blev parterna preliminärt överens om de avsnitt som behandlar löneprinciperna och den lokala lönebildningen. Parterna har också diskuterat frågan om tidsplan för det lokala lönerevisionsarbetet.
I de preliminära avtalstexterna uppmärksammas särskilt att det inte får uppstå osaklighet i den lokala lönebild-ningen, bland annat mot bakgrund av de förbud mot lönediskriminering som gäller enligt lag.
SACO-S och Arbetsgivarverket har också inlett arbetet med att utforma en gemensam information rörande avtalet. Syftet är att den lokala lönebildningen skall fungera bättre.
Vid några få högskolor pågår fortfarande de lokala löneförhandlingarna för år 2001. Det går alltså ännu inte att redovisa ett definitivt resultat för avtalsåret. Snittlönerna för alla statligt anställda kan emellertid uppskattas ha ökat med cirka 4,2 procent under 2001, vilket är i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

BJÖRN BIRATH

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023