Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SVÅRT ATT FÅ LÄRARE TILL SOMMARKURSER?

1 maj, 2002
Universitetsläraren

Utbildningsminister Tomas Östros vill att det anordnas fler sommarkurser på Sveriges universitet och högskolor. För att locka till detta har regeringen beslutat att denna sommar ändra villkoren för ersättning till lärosätena. För de som nappar kan det dock bli svårt att hitta lärare.
I korthet går regeringens erbjudande ut på att universiteten och högskolorna får betalt för varje registrerad student, oavsett om han eller hon fullföljer sina studier eller inte.

Välkomna inkomster
För flera lärosäten innebär erbjudandet en möjlighet att få extra inkomster. Välkomna inkomster.
Mitthögskolan är ett sådant lärosäte.
– Vi tycker att detta är bra och vi arbetar för att få in nya sommarkurser. Sedan får vi se hur många vi till slut kan ge, säger rektor Gunnar Svedberg.
Det kan eventuellt bli vissa svårigheter att binda upp lärare till nya sommarkurser. Regeringsbeskedet kommer en aning sent för att lärosätena ska hinna med all planering som krävs. Många lärare har redan hunnit boka in sina semestrar.

Visst motstånd
Växjö universitet är ett annat lärosäte som välkomnar Östros sommarlöfte. Den tillförordnade förvaltningschefen Inger Thörnqvist hoppas att de lärare som redan bokat semester ändå kan ställa upp.
– Det kan finnas ett visst motstånd, men samtidigt kan detta för de enskilda lärarna vara en långsiktig möjlighet eftersom universitetets ekonomi förbättras, säger hon och påpekar samtidigt att hon tror att allt kommer att lösa sig innan sommaren är här.
Regeringserbjudandet gäller endast för de universitet och högskolor som inte når upp till det ersättningstak som varje lärosäte har. Detta tak styr det maximala antal studenter som lärosätet kan få ersättning för.

Nå till taket
Stockholms universitet är ett av de lärosäten som kalkylerar med att nå upp till taket och därför inte kan räkna med att få några extra pengar genom nya sommarkurser. Biträdande förvaltningschefen Ingemar Larsson anser ändå att universitetet måste göra någon form av särskild satsning på sommarkurser.
– Man ska se Östros löfte som en politisk signal att sommarkurser är viktiga. Därför kommer vi att behöva ta ett beslut som betonar vikten av sommarkurser, säger han.

ADAM ENGSTRÖM

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023