Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Insänt

1 maj, 2002
Universitetsläraren

Christoph Bargholtz och Göran Blomqvist (2:2002) har irriterat sig över att det i en dokumentation över tidningen Dagens Forsknings tillkomst, ”en
skvallerbilaga”, utarbetad av fil kand Olof Wijnbladh, student vid Institutionen för journalistik och mediekommunikation vid Göteborgs universitet, görs gällande att frågan om en nedläggning av Universitetsläraren var på tal i samband med att den nya tidningen planerades. Wijnbladh har fått och publicerat sådana informationer och han har också klart redovisat att tanken aldrig ledde någon vart. Det ligger i det journalistiska uppdragets natur att alla källor i ett sådant sammanhang ej kan röjas.
Intresse för projektet Dagens Forskning har hela tiden funnits i SACO-kretsen, också inom Universitetslärarförbundet. I början av maj 2001 tog SACO:s VD Anders Lönnberg kontakt med projektledningen och den interimistiska styrelsen för Dagens Forskning med erbjudande om ett samarbete. Initiativet ledde sedermera till att SACO avvecklade tidningen Akademiker och gick in som medlem i den ideella föreningen Dagens Forsknings vänner med ägar- och garantikapital. Samtidigt beslöt Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa att kanalisera sin medlemsinformation och SACO en del av sin genom specialarrangemang med Dagens Forskning.
Detta har varit till belåtenhet för alla parter, och jag ser inte minsta antydan till friktion mellan oss och någon av akademikernas fackliga organisationer. Det skulle förvåna mig om Bargholtz och Blomqvist hade en annan syn.

ANDERS BJÖRNSSON,
CHEFREDAKTÖR, ANSVARIG UTGIVARE FÖR DAGENS FORSKNING

SVAR:
Tack för upplysande svar. Ja, vi har både varit irriterade och skrattat åt ryktet om Universitetslärarens nedläggning. Nåväl, nu är saken glömd, och vi gläder oss åt att Dagens Forskning har blivit en bra tidning med egen profil.

CHRISTOPH BARGHOLTZ
GÖRAN BLOMQVIST

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023