Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

AXESS – EN NY TIDNING OM FORSKNING

1 maj, 2002
Universitetsläraren

Axess – så heter en ny icke-kommersiell tidning med målet att sprida kunskap om forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Tidningen kommer ut med nio nummer per år i minst fem år. Därefter ska projektet utvärderas.
Bakom projektet står ägar-na Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kay Glans, tidigare understreckarredaktör vid Svenska Dagbladets kulturredaktion. Han karakteriserar tidningen som ”ett forum där den breda allmänheten och den akademiska forskningen kan mötas”.
Det sker främst i form av essäer och debatter, samt bokrecensioner för att orientera läsaren i den internationella utgivningen.
– Vi konkurrerar inte med andra publikationer. Vi har en egen nisch, säger Kay Glans.
Förebilder har varit bland annat New York Review of Books och Times Literary Supplement.
Temanummer är centrala. Det första numret, som kom ut i början av mars, hade temat ”Globalisering”.
Tidningen har gott om kapital. Den har inga annonser och behöver inte några annonsintäkter för sin överlevnad. Det handlar uttryckligen om ett icke-kommersiellt projekt, som ägarna givit en prövotid på fem år. Tidningen är en del i en större satsning, kallad Forum Axess, där en programserie för TV 8, nämligen Global Axess, också ingår.
Enligt stiftelsens VD Kurt Almqvist är målet för Forum Axess en satsning på högskolans tredje uppgift, att samverka med det omgivande samhället. Inriktningen är uttalat humanistisk med betoning på att sprida kunskap om forskning och forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskap.
– Målsättningen är att tidningen ska nå den stora grupp av läsare och reflekterande människor som finns inom alla samhällsgrupper. Axess centrala uppgift är att tjäna denna kategori av läsare, sägs i programförklaringen.
Man kan prenumerera på tidningen, men den säljs också i lösnummer hos välsorterade återförsäljare. Det första numret trycktes i
50 000 exemplar, men framöver räknar ägarna med en upplaga på 30–40 000 ex.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023