Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

FACKLIG SERVICE UTOMLANDS

1 januari, 2002
Universitetsläraren

I slutet av november 2001 slöt SULF avtal med systerförbunden i Finland, Norge, Danmark och Storbritannien om ömsesidig facklig service åt de medlemmar som tillfälligt arbetar i respektive land.
Avtalet innebär att en SULF-medlem som under en period är verksam till exempel vid ett brittiskt universitet kan kontakta representanterna för AUT (Association of University Teachers) och få råd eller stöd i saker som rör anställningsavtal, lön och andra villkor, arbetsförhållanden och liknande fackliga frågor. Medlemmarna får status som ”Guest Membership” (i Storbritannien ”Associate Membership).
Perioden som gästmedlem kan högst uppgå till två år; därefter måste man söka fullt medlemskap i organisationen.
Under tiden i det andra landet utgår ingen tilläggsavgift, utan man fortsätter att betala medlemsavgift till förbundet i hemlandet.
SULF:s avtalspartner i Danmark är Dansk Magisterforening (DM), i Norge Norsk Forskerförbund, i Finland Forskarförbundet och i Storbritannien Association of University Teachers (AUT).
Internationell facklig samverkan blir allt viktigare. Det ovan nämnda avtalet kommer förhoppningsvis att följas av nya, som gör att SULF-medlemmar kan få facklig service i långt fler länder än de nämnda. Förhoppningen är att detta ska underlätta den internationella rörligheten.
Hela avtalstexten finns på SULF:s hemsida

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023