Omstridd lärarutbildning

Utmaningarna är många. Nästan hälften av lärarutbildningarna får underkänt i UKÄ:s utvärderingar. Det är lågt söktryck och många avhopp. Långvarig politisk och facklig splittring om läraryrket har resulterat i ständiga utredningar och upprepade omstöpningar av utbildningen. Ivriga politiker överhopar utbildningen med skiftande direktiv. Och inte minst en fortlöpande urholkning av resurserna och brist på forskningsanslag. Allt omgärdas av en oftast kritisk samhällsdebatt som påverkar lärarutbildarnas självbild.