Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.

Forskningsinfrastruktur

Stora forskningsanläggningar jämförs ibland med katedraler. Samtidigt kan det sammanlagda landskapet av större och mindre forskningsinfrastruktur ge associationer till en snabbt växande, svåröverblickbar och kostnadskrävande kåkstad. Finansieringsbehoven växer, samtidigt som det är oklart hur mycket kåkstaden av katedraler kostar. Kan detta lösas genom politiska prioriteringar eller bör dessa dyrbara byggen finansieras och drivas med marknadens hjälp och särskilda infrastrukturfonder? En ny utredning presenterar förslag.