Den ofrivilliga prefekten

Flytta felsorterat skräp på förmiddagen och ta emot internationellt finbesök på eftermiddagen. Som chef närmast verksamheten är prefekten en centralfigur i kollegialiteten på lärosätena. Denna nyckelroll blir alltmer komplex i takt med att lärosäten inför nya styrformer, institutionerna blir större och förändringar i omvärlden ställer nya krav på forskning, undervisning och samverkan.