Akademiska gränsvakter

Alla kan inte få forska. Vi måste avgöra vilken forskning som är värd att satsa på och vem som ska utföra den. Och när forskningen redan är gjord måste vi avgöra om resultaten håller tillräckligt hög standard för att till exempel platsa i en vetenskaplig tidskrift. Peer review, likars granskning, referent-, kollegial-, eller expertgranskning. Kärt barn har många namn, och kanske måste vaktposterna vid portarna i muren som omger den akademiska karriärvärlden, bemannas av just de som redan befinner sig på insidan. Men är peer review förenligt med objektivitet och diversitet?