Det blir allt svårare att slingra sig från ansvar

Etik Att som KI-ledningen under Macchiariniaffären försöka slingra sig från ansvar blir allt svårare. Transparensen ökar i takt med att alltmer material kommer att vara öppet tillgängligt på nätet.

My friends’ view of ­Sweden has changed

Mångfald Jorge, please go and check out if there are any job opportunities in Sweden, since the Nordic countries are worth it. And as if that was not enough, Sweden also fascinates me!

Dick Harrison, professor i historia, Lunds universitet

Vart leder Harrison-gate?

Krönikor Dick Harrison larmade om sjunkande kvalitet men kanske är bristen på förändring universitetens verkliga problem.