Vem granskar granskarna?

Debatt Fel, missförstånd och slarv i en peer review-granskning kan få ödesdigra följder för den granskade.

Hur ska universiteten styras?

Debatt Nu vill en utredning – ”Strut” – flytta ännu mer makt och inflytande till rektorerna och departementet.