Hur ska universiteten styras?

Debatt Nu vill en utredning – ”Strut” – flytta ännu mer makt och inflytande till rektorerna och departementet.