Facken borde vara mer proaktiva

Arbetsmiljö Replik till Git Claesson Pipping, SULF. Det är mycket glädjande att SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping besvarat min uppmaning, och jag känner också viss tillförsikt inför de aktiviteter hon nämner att SULF initierat.

Vad är ARW egentligen?

Akademisk frihet Academic Rights Watch anmäler flitigt till Justitieombudsmannen och Justitiekanslern, men riskerar att framstå som rättshaverister.
Foreign academics not welcome in Sweden?

Akademisk frihet Foreign PhD candidates and postdocs are giving up and leaving Sweden, due to problems related to visas and residency status