New public management har försämrat arbetsvardagen

Arbetsmiljö Om upplevelsen av arbetsvardagen hade varit involverad vid förberedelsen och implementeringen av organisationsförändringar inom högskolan hade sannolikt New public management inte införts i högskolesektorn.