Utbrett missnöje med lönesättande samtal

Villkor En stor del av de medlemmar som har svarat på SULF:s enkät är missnöjda med sin senaste lönerevision. Hälften har fått sin nya lön via lönesättande samtal.

Lärosätenas utköp av personal nästan tredubblade

Villkor Kostnaden för utköp med avgångsvederlag ökar kraftigt vid högskolor och universitet. På sju år med 30 miljoner kronor. Mest har Karolinska institutet och Malmö universitet ökat sina kostnader.

UKÄ: Skuggdoktorander och lagbrott fortsätter i sektorn

Doktorand Flera lärosäten bryter mot lagen när de antar doktorander. Det framkommer i UKÄ:s nya rapport om skuggdoktorander, ett projekt som följde av Universitetslärarens granskning om skuggdoktorander för fyra år sedan.

Researcher had to pay environmental fine out of his own pocket

Law Department head Stefan Jansson was sentenced to a fine of SEK 24,300 for environmental crimes when he failed to cut down genetically modified trees in his research project at Umeå University. The employer provided neither financial nor legal support.

Female members of SULF paid less

Gender equality On average, male members of SULF earn more than female members. That symbolises the gender differences within higher education, says Jenny Iao-Jörgensen, Chair of the SULF Doctoral Candidate Association.

PhD graduates find jobs quickly – but usually outside higher education

Careers The level of establishment in the labour market gradually increases in the years following a doctoral qualification. One year after qualification it is 71 per cent, while after three years it is 81 per cent and after five years 85 per cent. This according to a new report from the Swedish Higher Education Authority, UKÄ, […]

Forskare fick betala böter för miljöbrott ur sin egen ficka

Juridik Prefekten Stefan Jansson dömdes till 24 300 kronor i böter för miljöbrott då man missade att avverka genmodifierade träd inom hans forskningsprojekt vid Umeå universitet. Arbetsgivaren står varken för ekonomisk eller juridisk hjälp i fallet.

Prövning av oredlighet färdig först om ett år

Forskningsfusk Fallet där Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright misstänks för forskningsfusk går vidare. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, Npof, vill att Kammarrätten ska pröva ”tre viktiga principfrågor” vilket sannolikt tar minst ett år.