More and more foreign doctoral candidates are remaining in Sweden

Doctoral students The proportion of foreign doctoral candidates staying in Sweden has increased steadily since 2013. The question is what will happen now that the changes to the Aliens Act make it more difficult to obtain a residence permit. “Foreign doctoral candidates are crucial for the supply of skills in higher education,” says Anna Bengtsson at the Swedish Higher Education Authority, UKÄ.

”Lärarundantaget behövs inte – tumregeln räcker”

Juridik Lärarundantaget för upphovsrättsskyddat material behövs inte. Redan enligt den så kallade tumregeln har lärosätena inte rätt till lärarnas undervisningsmaterial. Det hävdar Marianne Rödvei Aagaard i en vetenskaplig artikel.

”Högskolan tycks ha klarat pandemin relativt väl”

Utbildning Minskad undervisningskvalitet enligt studenterna, försämring för doktorander och svårare att samla in forskningsdata. Men trots allt tycks universitet och högskolor efter omständigheterna ha klarat pandemin väl så här långt, enligt UKÄ:s andra pandemirapport.