Yrkeslärarutbildning vänder trend för Campus Skellefteå

Utbildning I januari startade en yrkeslärarutbildning på Campus Skellefteå, efter en rekordsnabb planeringsprocedur. Det är yrkeslärarutbildningen vid Umeå universitet som med detta förlägger sitt vårintag till Skellefteå.

Väktare dygnet runt efter incidenter på campus

Arbetsmiljö Larm och polisutryckningar, misshandel och skadegörelse. Den senaste tidens händelser har skapat oro på campus i Umeå. Nu finns väktare på plats dygnet runt, precis som i Stockholm och Göteborg.

Symboler för jämställdhet 50-50

Ny studie: Så kan kvinnliga professorer bli fler

Jämställdhet Att ha en specifik enhet eller ansvarig person som arbetar med jämställdhet eller mångfald ger effekt på andelen kvinnliga professorer, visar en nordisk forskningsstudie.

Oenighet om ny Pan-process i Lund

Juridik Lunds universitet har gjort om sin process för ärenden i personalansvarsnämnden. Den anställde får numera inte närvara när nämnden fattar beslut om avsked eller uppsägning. Adam Brenthel, ordförande för Saco-S i Lund, är kritisk. – Varför ska man ändra på en välfungerande process?

Spioneriet mot svenska lärosäten fortsätter öka

Forskning Främmande makters underrättelseverksamhet gentemot svenska lärosäten är på fortsatt uppgång. Ryssland, Kina och Iran utgör störst hot, skriver Säpo i sin årsbok för 2022/2023.

Beslut om ESS-finansiering dröjer

Forskning Det finns ännu inga formella beslut om finansieringen av ESS-konstruktionen, som ska vara färdig 2027. Samtidigt pågår förhandlingar för att få till avtal om finansiering av driften, från 2028.

Forskare vill se ändring av etikprövningslagen

Etik Så som etikprövningslagen är utformad leder den till slöseri med forskares tid och resurser. Risken är också att potentiellt viktig forskning inte blir av, menar doktoranden August Danielson.