Lengthy pandemic
hits postdocs hard

Conditions Many postdocs have been impacted by the corona pandemic. Short contracts mean that delays at work hit particularly hard. Others are managing relatively well and have found ways to deal with the problems, but more and more postdocs may end up in a critical situation the longer the pandemic goes on.

Corona is accelerating the development of future teaching

Education The uniquely rapid transition to distance mode has been a powerful driver of the digitalisation of higher education. But how much of that change will endure after the pandemic? Universitetsläraren has asked a number of key people.

She portrays Vietnamese
history through art

Profiles Inspired by family photos that survived war and refugeeism, the artist and doctoral candidate Jacqueline Hoàng Nguyễn explores Vietnam's freedom movements through the country's own photographic history.

”LAS-förslagen hotar arbetsfreden”

Villkor En betydande försämring för arbetstagarna och den svenska modellen i stort, men LAS-utredningens förslag om ändringar i anställningsskyddet skulle i mindre grad påverka den statliga högskolesektorn. Det är SULF:s och Sacos analys av den omdiskuterade utredningen.

Mobiliteten mellan svenska lärosäten har minskat

Karriär Knappt två procent av den forskande och undervisande personalen byter årligen arbete mellan olika lärosäten. Störst är rörligheten inom humaniora och konst följt av samhällsvetenskap. Det visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet.

Mer fokus på betydelser i årets nya högskoleord

Kvalitet Hur säger man egentligen excellent lärare, docentbevis och rektorsråd på engelska? Och vad är det? Det är några av sakerna som Universitets- och högskolerådet, UHR, har rett ut när dess svensk-engelska ordbok nu lanseras i sin tolfte upplaga.

Turkiska akademiker friade från terroranklagelser

Akademisk frihet Ett 30-tal friande domar i Turkiet den senaste veckan tyder på att samtliga 1 200 akademiker som skrev på ett fredsupprop 2016 kommer att frias från anklagelserna om stöd till terrorister. Men det är långt kvar till full upprättelse och akademisk frihet.

Nytt forskningsprogram om sexuella trakasserier i akademin

Arbetsmiljö Det finns för lite kunskap om sexuella trakasserier som sker inom akademin. Det menar Karolinska institutet, som på internationella kvinnodagen lanserade ett forsknings- och samarbetsprogram tillsammans med KTH och Malmö universitet.