I Värmland utbildas framtidens yrkesmusiker

Artiklar Musiklärare, producent och yrkesmusiker är några av utbildningarna som Musikhögskolan Ingesund erbjuder sina studenter.
– Vi har också profilerat oss som ett nordiskt blås­musik­center, säger prefekten Göran Lindskog.

Viktigt att tänka på vid registerforskning

Etik Registerforskning har samma etikkrav på sig som annan forskning. Dessutom ställer registerhållaren krav för att bryta sekretessen och dela sina data.

Tackla stress och tidsbrist när disputationen närmar sig

Doktorand Tänder sönderbitna i sömnen. Hjärtklappning och panikkänslor. Tidsbrist och stress kan följa doktoranden från start till disputation. Att sänka ribban och se ”hotet” som en utmaning är två knep på vägen.

Så tar lärosätena emot ukrainska forskare på flykt

Utrikes Sedan krigsutbrottet i februari har ukrainska forskare tvingats fly utomlands för att kunna fortsätta sina jobb. Lärosäten i Sverige har tagit emot några av dem, under olika former och med olika typer av finansiering. Hur forskningen – i Sverige, Ukraina och internationellt – kommer att påverkas av kriget återstår att se.

Statsvetenskapen i Uppsala firar 400 år

Forskning Hallå där Michal Grahn, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet och ansvarig för firandet av 400 år av statsvetenskap vid lärosätet.