Här görs framtidens kött – av gräs och klöver

Forskning Bönor i alla ära, men varför inte en hamburgare av rödklöver? I en grön juice söker forskarna vid Växtproteinfabriken lösningarna på några av vår tids största samhällsutmaningar.

Forskningskommunikation för akademins nya generationer

Forskarutbildning Lag, moral och passion är tre anledningar till att kommunicera forskning. Med hjälp av ett ramverk vill Vetenskapsrådet inspirera lärosäten att lära sina doktorander sprida kunskaper i det omgivande samhället.

Omställningens effekter på lärosätena en komplex fråga

Undervisning Synen på vad som verkligen förändrats i lärosätenas undervisning i och med pandemin tycks delad. Å ena sidan har erfarenheterna och de potentiella möjligheterna ökat, å andra sidan är det oklart hur stora förändringarna är i praktiken. Det visar Universitetslärarens enkät.

Studenternas förväntningar på flexibilitet har ökat

Utbildning Universitetskanslersämbetet konstaterar att pandemin kan ha förändrat högskolan permanent. Inte minst gäller det undervisningen och den storskaliga omställningen till undervisning på distans under pandemin.