EU satsar på gemensamt system för högre utbildning

Samverkan Satsningen på samarbete mellan de europeiska universiteten tar ett stort steg framåt. Nu lanserar EU-kommissionen tio projekt som ska ta fram idéer om hur EU i framtiden kan få ett gemensamt system för högre utbildning.

Attackerna mot högre utbildning ökar i världen

Akademisk frihet Attacker mot akademiker har ökat kraftigt i stora delar av världen.
– Det går åt fel håll med demokratiseringen och åt fel håll med den akademiska friheten, säger Karolina Catoni, samordnare för Scholars at Risk i Sverige.

Forskning och utbildning i skymundan efter valet

Politik Forskning och högre utbildning har ingen framträdande roll i regeringsförklaringen. Vad den nye ministern för området, Mats Persson (L), specifikt vill driva är ännu oklart.