Attackerna mot högre utbildning ökar i världen

Akademisk frihet Attacker mot akademiker har ökat kraftigt i stora delar av världen.
– Det går åt fel håll med demokratiseringen och åt fel håll med den akademiska friheten, säger Karolina Catoni, samordnare för Scholars at Risk i Sverige.

Forskning och utbildning i skymundan efter valet

Politik Forskning och högre utbildning har ingen framträdande roll i regeringsförklaringen. Vad den nye ministern för området, Mats Persson (L), specifikt vill driva är ännu oklart.

Hot och trakasserier kommer främst från studenter och kollegor

Arbetsmiljö De som utövar hot, trakasserier och våld mot forskare och universitetslärare är ofta studenter eller andra inom lärosätena. Fyra av tio har hotats eller trakasserats någon gång under karriären, och mest utsatta är kvinnor och utlandsfödda. Det visar den första nationella undersökningen i ämnet.

JO kritiserar SLU för brott mot grundlagen

Juridik Justitieombudsmannen, JO, kritiserar Sveriges lantbruksuniversitet för brott mot repressalieförbudet. Lärosätet utsatte veterinärstudenten Felicia Hogrell för repressalier efter att hon i två debattartiklar kritiserat metoder för svensk grisslakt. JO slår fast att statliga lärosäten inte får ingripa mot studenter för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Mätning av forskningen riskerar att bli målet

Forskning Det finns risk att själva mätandet och utvärderandet inom akademin blir viktigare än det som ska mätas. Det menar en forskar­grupp vid Kungliga Tekniska högskolan.