Studenters språknivå

Att det finns problem med studenters språkliga förmågor får anses vedertaget. Behövs det en bredare diskussion om vad som ska och kan göras?