Bevakar högskolan
Bevakar högskolan

Forskning med dold agenda

Det finns länder som har dolda agendor i internationella forskningssamarbeten. En ny rapport visar hur Kinas militär sänder forskare till utländska universitet för att samla in kunskap som ska stärka hemlandets stridsförmåga. Det framgår att Sverige är överrepresenterat i mottagandet av forskare knutna till Kinas militär. Men Kina är inte unikt. Flera diktaturer har tidigare utnyttjat svensk samarbetsvilja och aningslöshet.