Avtal vid LTU undertecknades av obehöriga

Juridik 40 procent av de kontrollerade avtalen för 2016 vid Luleå tekniska universitet hade skrivits under av en ”icke behörig ”. Det visar en stickprovskontroll som universitetet har gjort och som har redovisats för styrelsen.KTH riskerar bli nationell ankdamm

Debatt ”Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet” är olämpligt att ha med i anställningskraven för professorer.Studenter utanför Lunds universitet

Professorer kräver: Gör om prorektorsvalet i Lund

Ledarskap Valet av prorektor måste göras om. Det anser en majoritet av professorerna vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som i en skrivelse till styrelse och ledning protesterar mot hur valet genomförts.Sjuka doktoranders rättigheter varierar stort

Doktorand Doktoranders rätt till förlängning efter sjukfrånvaro tolkas olika över hela landet, och inom lärosäten. SULF:s doktorandförening, SDF, satsar nu på att få en mer jämlik tillämpning av reglerna.