Prästkragar

Trevlig sommar med lästips!

Artiklar Universitetsläraren önskar alla läsare en skön och avkopplande sommar. Redaktionen är semesterledig till mitten av augusti. Till dess passar vi på att tipsa om lite längre artiklar som vi publicerat under första halvåret.

Danska forskarprotester: ”Angrepp på fri forskning”

Akademisk frihet Mer än 3 000 danska akademiker protesterar mot ett beslut i folketinget som ses som ett angrepp på den fria forskningen.
– Även i Sverige har klimatet blivit hårdare, säger Karin Åmossa från SULF.

25 år kvar till jämställdhet bland professorer

Jämställdhet Det kan dröja 25 år innan det finns lika många kvinnliga som manliga professorer, visar en rapport från Vetenskapsrådet.
– Kvinnor måste kämpa mer än vad män behöver, säger analytikern Lisbeth Söderqvist.

Stora skillnader hur forskarna påverkades av pandemin

Forskning Hälften av forskarna har haft problem orsakade av coronapandemin. Hälften har inte påverkats och för vissa har forskningen till och med gått bättre. Indikationerna är också tydliga att många doktorander drabbats av förseningar och sämre handledning. Det visar en ny undersökning från UKÄ.

EU-bidrag finansierar Sveriges nya högskoleplatser

Finansiering Regeringens redan beslutade satsningar på nya högskoleplatser finansieras med medel från EU:s särskilda återhämtningsfond, Recovery and Resilience Facility (RRF). När budgeten lades hade minister Matilda Ernkrans (S) redan räknat med kommande RRF-medel.

Universitetslärarna jobbade över – utan ersättning

Villkor Majoriteten av SULF:s medlemmar som besvarat en enkät har under pandemiåret 2020 jobbat mycket mer än sin ordinarie arbetstid och de flesta har inte fått någon ersättning för merarbetet. Det visar en ny undersökning.