Regeringens nya rutiner anses strida mot högskoleförordningen

Akademisk frihet Nya rutiner för nomineringar till styrelserna ger regeringen större inflytande på lärosätenas bekostnad. Kåre Bremer, nomineringsperson för Stockholms universitet, är kritisk och menar att det strider mot högskoleförordningen.

”Lärarundantaget behövs inte – tumregeln räcker”

Juridik Lärarundantaget för upphovsrättsskyddat material behövs inte. Redan enligt den så kallade tumregeln har lärosätena inte rätt till lärarnas undervisningsmaterial. Det hävdar Marianne Rödvei Aagaard i en vetenskaplig artikel.

”Högskolan tycks ha klarat pandemin relativt väl”

Utbildning Minskad undervisningskvalitet enligt studenterna, försämring för doktorander och svårare att samla in forskningsdata. Men trots allt tycks universitet och högskolor efter omständigheterna ha klarat pandemin väl så här långt, enligt UKÄ:s andra pandemirapport.

Ministern betonar kvalitet och akademisk frihet

Politik Vi tenderar att underskatta behovet av kvalitet i högre utbildning och forskning. Det säger utbildningsminister Anna Ekström (S), som nu även tar över högskolefrågorna.

Anna Ekström ersätter Matilda Ernkrans

Politik Anna Ekström är ny minister för högskole- och forskningsfrågor. Hon ersätter Matilda Ernkrans, som flyttar till utrikesdepartementet.