150 år sedan kvinnorna började erövra studentmössorna

Jämställdhet Det har gått 150 år sedan kvinnor fick rätt att ta studenten. Den 3 juni 1870 bröts det manliga monopolet. Betty Pettersson blev pionjär i ett Sverige som tog några trevande steg mot jämställdhet.

Fackförbund främjar kritiserad försäkring

Villkor Fackförbund står bakom en del av den stora ökningen av privata sjukvårdsförsäkringar som visat sig leda till att friskare personer gått före i vårdkön.

Anna-Karin Wyndhamn Ivar Arpi

Debattbok kritiserar jämställdhetsarbete utan att ge alternativ

Jämställdhet I boken Genusdoktrinen har Anna-Karin Wyndhamn, doktor i pedagogiskt arbete, lämnat det akademiska skrivandet och slagit armkrok med opinionsbildaren Ivar Arpi. Universitetsläraren har läst debattboken och intervjuat Anna-Karin Wyndhamn.

Hon fick del av snabbutlysta forskningsmedel mot covid-19

Forskning Hallå där Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid Stockholm universitet, som leder ett projekt som fick 2,8 miljoner euro i EU-kommissionens snabbutlysning av medel för att möta covid-19-utbrottet.

Han är ny professor i serieteckning

Forskning Hallå där Gunnar Krantz, serietecknare och forskare som utnämnts till Malmö universitets första professor i serieteckning.

Akademins okända kusin pumpar upp musklerna

Forskning De flesta svenska forskningsinstitut har successivt slagits samman till Rise, det fjärde största institutet i Europa. – Vi har ett nytt forsknings- och innovationslandskap, säger Pia Sandvik, vd för Rise AB.

Every fifth postdoc is excluded from the statistics

Villkor Neither the universities nor the Swedish Higher Education Authority (UKÄ) keep track of the most vulnerable postdocs: those on scholarships. Universitetsläraren has investigated where they are working, and is also able to show that there has been a significant rise in the proportion of international postdocs among those employed.

Postdocs come together to make their voices heard

Karriär Sonchita Bagchi didn’t want to just sit and cry over dreadful postdoc stories. That’s why she established Uppsala University Postdoc Association in 2017. Postdocs have begun to organise, and in 2018 a national postdoctoral researcher association was created.