Många lärosäten har bristande kontroll på sina lokaler

Finansiering Hälften av lärosätena saknar plan för sin lokalförsörjning. Många har också dålig kontroll på hur lokalerna används. Det gör att de inte kan agera affärsmässigt för att sänka hyreskostnaderna, menar Riksrevisionen.

Är ökad differentiering rätt medicin för högskolan?

Kvalitet Mer differentiering – mindre byråkrati. Förslagen för höjd kvalitet var många på Akademikernas högskolepolitiska forum i Stockholm den 18 april. Men borde vi snarare oroa oss för Sveriges höga nivå av specialisering?

Forskare digitaliserar industrihistoria

Forskning Hallå där Ingvild Almås, forskare i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, som deltar i ett projekt för att digitalisera Sveriges historiska industridata.

Fler forskare engageras i samhällets utmaningar

Samverkan Vad kan en kulturgeograf bidra med? Den retoriska frågan ställde Milda Rönn från Humsamverkan i samband med lanseringen av ett nytt processtöd för inkluderande finansiering hos Vinnova den 27 april.

Många studenter hoppar av före examen

Utbildning En mycket stor andel studenter hoppar av sina utbildningar. På vissa program är det bara drygt 20 procent som tar sin examen. Det framgår av UKÄ:s årsrapport som släpps i dag.

Studieavgifter utgör stor andel av lärosätens intäkter

Student Antalet betalande studenter ökar medan antalet anslagsfinansierade studenter minskar svagt. Flera lärosäten får närmare tio procent av utbildningsintäkterna från betalande. Det framgår i en statistisk analys från UKÄ.

Ockupationer och protester vid franska universitet

Utland Polisen har burit ut ockuperande studenter från en rad universitet i Frankrike under våren. Sedan i början av maj deltar också universitetslärare i protesterna mot ett nytt urvalssystem.