Förslag om utlottning nobbas av finansiärer

Forskning Att lotta ut forskningsanslag har testats i flera länder. I Sverige skulle lottdragning spara resurser och öka jämlikheten, menar forskaren Lambros Roumbanis. Finansiärer som Universitetsläraren har talat med är skeptiska.

Ny rapport: Ökad forskningstid men också mer administration

Forskning Akademianställdas forskningstid har ökat med två timmar per arbetsvecka sedan 2013. Tiden som läggs på administrativa arbetsuppgifter har också ökat, men enbart för kvinnor. Det visar en rapport från Vetenskapsrådet.

Hot och trakasserier kommer främst från studenter och kollegor

Arbetsmiljö De som utövar hot, trakasserier och våld mot forskare och universitetslärare är ofta studenter eller andra inom lärosätena. Fyra av tio har hotats eller trakasserats någon gång under karriären, och mest utsatta är kvinnor och utlandsfödda. Det visar den första nationella undersökningen i ämnet.

Chalmers rektor fick störst löneökning

Villkor Lärosätenas rektorer fick mellan 1,7 och 2,2 procent i löneökning. Undantaget är Chalmers rektor Stefan Bengtsson vars lön ökade med 8,5 procent jämfört med 2021, eftersom han också fick ett nytt förordnande.

De jagar svar på en av biologins största gåtor

Forskning Varför sover vi? Ökar stressen i samhället? Hur ska egentligen utmattningssyndrom behandlas? På Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet söker forskarna efter svaren.

Otillräcklig kapacitet att ta vara på rymddata

Forskning Data från rymden har blivit allt viktigare för vårt moderna liv på jorden. Utvecklingen går snabbt och potentialen av rymddata ökar inom allt fler forskningsfält, men tröskeln till att använda informationen kan vara hög.