Bildningspodden har vuxit till ett digitalt magasin

Samverkan Redaktören för Bildningspodden, Magnus Bremmer, berättar hur den nyligen omvandlades till det digitala bildningsmagasinet Anekdot. Bakom Anekdot står Stockholms universitet och Kungliga Vitterhetsakademien.

Tysk högskola förebild i mötet med flyktingar

Utbildning Högskolesektorerna i EU mötte flykting­krisen 2015 på väldigt olika sätt, visar en ny rapport from EU-kommissionen. Sverige lyfts fram för arbetet med att erkänna ny­anländas tidigare utbildningsmeriter.

Forskare sprider klimatkunskap med ett spel och en app

Samverkan David Andersson, postdok vid Göteborgs universitet, har utvecklat ett kortspel där deltagarna får lära sig hur olika val i vardagen påverkar klimatet och en app där man kan räkna ut sitt klimatavtryck.

Myndighetsreform gav osäker rollfördelning

Politik Regeringens styrning av UKÄ och UHR har skapat nya gråzoner och osäkerhet kring myndigheternas rollfördelning. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Ny dokumentär skildrar omstridda institut

Akademisk frihet Konfuciusinstituten, som drivs av kinesiska staten vid universitet i andra länder, expanderade snabbt 2006–2007. Men sedan 2013 har ökningstakten saktat ner.

EU föreslår tredubblad budget för Erasmus plus

Finansiering Mer än tredubblad budget för Erasmus plus och en rejäl satsning på en europeisk identitet. Det är EU:s kulturutskotts förslag till det nya Erasmus plus-programmet för 2021–2027.

Nu kartläggs Sveriges alla insekter

Samverkan Ayco Tack, lektor i ekologi och evolution vid Stockholms universitet, håller på att kartlägga Sveriges och Madagaskars insekter tillsammans med volontärer och andra forskare.

Regellucka tvingar bort doktorander utan prövning

Villkor I flera fall de senaste åren har lärosäten avslutat doktoranders anställningar utan att rektorn först fattat beslut om att handledarresurserna ska dras in. Nu vill SULF se att luckan i reglerna täpps till.