”Jag hade aldrig kommit hit om avgifterna funnits då”

När Yengoh Genesis från Kamerun kom till Lund för att studera 2006 var själva utbildningen gratis. Om studierna hade varit avgiftsbelagda hade han och många i hans årskull uteblivit.