Undervisningen efter pandemin

Det är tydligt att något har förändrats i lärosätenas praktik efter pandemin. Användningen av digitala verktyg som Zoom har mångdubblats samtidigt som studenterna är tillbaka på campus. Många menar att undervisningen tagit stora steg mot digital mognad. Samtidigt verkar mycket ha återgått till det gamla vanliga. Dessutom pekar flera på risk för kvalitetsbrister med slentrianmässig användning av digital teknik.

Omställningens effekter på lärosätena en komplex fråga

Undervisning Synen på vad som verkligen förändrats i lärosätenas undervisning i och med pandemin tycks delad. Å ena sidan har erfarenheterna och de potentiella möjligheterna ökat, å andra sidan är det oklart hur stora förändringarna är i praktiken. Det visar Universitetslärarens enkät.

Studenternas förväntningar på flexibilitet har ökat

Utbildning Universitetskanslersämbetet konstaterar att pandemin kan ha förändrat högskolan permanent. Inte minst gäller det undervisningen och den storskaliga omställningen till undervisning på distans under pandemin.