Tillgänglig högskola

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället på lika villkor. Det anger FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det är också den svenska funktionshinderspolitikens mål. Men i dag stoppar olika former av hinder anställda och studenter inom högskolan, när det gäller till exempel lokaler och undervisning. Nu nagelfar vissa lärosäten sin fysiska miljö. Och tillgänglig undervisning är på frammarsch.

Lärosäten anpassar sig till olika sätt att lära

Undervisning Andelen studenter som får särskilt pedagogiskt stöd har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Att fler personer med funktionsnedsättning studerar vid högskolan ställer också nya krav på undervisningen.

Lärosäte diskriminerade hörselnedsatt student

Mångfald Avsaknad av mikrofon och teleslinga gjorde att Malmö universitet nyligen tvingades betala ersättning till en student.
På Stockholms universitet och Högskolan Väst har man gjort tillgänglighetsinventeringar av sina lokaler för att få koll på den fysiska miljön.