Studenters språknivå

Att det finns problem med studenters språkliga förmågor får anses vedertaget. Behövs det en bredare diskussion om vad som ska och kan göras?

Relationen mellan högskola och gymnasium spelar roll

Undervisning Hur kommer det sig att vissa studenter har så svårt att skriva korrekt och ta sig an långa texter? Erfarna röster från ”språkverkstadsgolvet” gör klart att det inte finns en enda förklaring, utan ganska många.