Spåren efter Macchiarini

Macchiarini-affären har klingat av och Karolinska institutet som organisation har börjat återhämtat sig. Men omvärldens intresse består. Svea hovrätt går vidare med rättsprocessen och vid årsskiftet kommer Netflix-dokumentären om Sveriges största forskningsskandal. Den nya rektorn som tillträder nästa år har att hantera både omvärldsintresset och obesvarade frågor om KI:s roll och krishanteringen som orsakade nya kriser.

Svårt att städa undan den största forskningsskandalen

Forskningsfusk Hovrättsdom väntar i Macchiarini-fallet, den italienske kirurgen är den ensamme skurken, både i rättsprocess och i amerikanska true-crime-serier. Karolinska institutet finns inte på de anklagades bänk, men man kan konstatera att de städinsatser som gjorts ibland skapat fler problem än de har löst.

”KI har behållit sin vetenskapliga ställning”

Finansiering Avgående rektor och företrädare för facket är överens om att systemet för forskningsfinansiering är ett av KI:s största bekymmer, nu när Macchiarini-skandalen inte längre är akut.