Slaget om sanningen

Falska nyheter och faktaresistens har blivit brännande aktuella företeelser. De verkar kunna spela en avgörande roll för att tippa över folkliga opinioner i viktiga politiska frågor.
I tider där sanningen sätts på prov är universitet och högskolor viktiga institutioner. De är samhällets kunskapsfabriker, där man tar fram ny kunskap, vårdar vedertaget vetande och granskar nya och äldre rön så att de verkligen är korrekta.
Lärosätenas forskare har en viktig roll att spela. Universitetsläraren presenterar tre forskare som tar strid för sanning och vetenskap, mot pseudovetenskap, alternativa fakta och konspirationsteorier.

Illustration

Vaccin, miljö och tobak offer för desinformation

Forskning Den desinformation som sprids i dag har olika ursprung och olika syften. Det gemensamma är att den är en destruktiv kraft som behöver bekämpas för att det ska vara möjligt att skilja lögn från sanning.

Dan Larhammar vill förse folk med konsumentskydd

Samverkan Den som bemöter mycket kunskapsförnekelse och pseudovetenskap får vara beredd att tåla en del stryk. Det menar Dan Larhammar. Samtidigt anser han att fler forskare borde delta i debatten.

Emma Frans: Vi befinner oss i digitala puberteten

Samverkan När informationen flödar osorterad över oss och känslor verkar spela större roll än fakta är postsanningens tid här.
– Det är en jobbig period men den kommer att gå över. Rationaliteten och vetenskapen segrar i det långa loppet, säger Emma Frans.