Rymden i forskningen

Vårt moderna liv på jorden blir alltmer beroende av vår aktivitet i rymden. Forskare är både drivande bakom den accelererande rymdutvecklingen och en grupp med stor möjlighet att dra nytta av den. Men tröskeln att behandla rymddata kan vara ett hinder för en bredare användning av dessa. Satsningarna på rymden syns ännu inte heller i rena forskningspengar, i alla fall inte på den civila sidan. Ökade hot i rymden väntas däremot ge en skjuts till den militära rymdforskningen.

Otillräcklig kapacitet att ta vara på rymddata

Forskning Data från rymden har blivit allt viktigare för vårt moderna liv på jorden. Utvecklingen går snabbt och potentialen av rymddata ökar inom allt fler forskningsfält, men tröskeln till att använda informationen kan vara hög.