Rasism och diskriminering

Det har länge pågått en diskussion om hur kön påverkar människors möjligheter inom akademin. Men hur ser det ut med rasism och diskriminering utifrån etnisk tillhörighet? Det finns inte mycket forskning på området, men den som finns tyder på att kränkningar och exkludering förekommer.
Under våren har också en intensiv debatt blossat upp kring masterprogrammet i sexologi. Vissa menar att det förekommer rasism på utbildningen – andra menar att anklagelser om rasism används för att tysta lärare och studenter.

Föreläsning om stereotyper skapade storm i Malmö

Undervisning Förekommer det rasism på masterprogrammet i sexologi vid Malmö universitet? Eller används anklagelser om rasism för att tysta studenter och lärare? Efter en föreläsning om rasistiska sexuella stereotyper har det stormat kring lärosätet.